Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu:

 

AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 8 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ i dyplomy honorowe.

 

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY UCZEŃ jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów). Ocena jury na podstawie prac, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Odpowiedzialny – pp. G. Barcińska, A. Lewoc oraz SU  termin – 24-28.11 –debaty w klasach, 1.12 - konkurs

 1. Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

Odpowiedzialny – pp. A Karanowska, E. Gronek         termin – XI 2014r.

 1. Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Odpowiedzialny – pp. B. Pudlis, J. Gromada           termin – X, XI, XII 2014, 15 I 2015r.

 1. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. : Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Odpowiedzialny – pp. E. Przekop, E. Grabowska.     Termin XI 2014r.

 1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Odpowiedzialny – pp. A. Nartowicz, J. Kalisz       Termin – XI 2014r.

 1. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Odpowiedzialny – pp. W. Witkowska, A. Chmielecka      termin –X, XI 2014r.

 1. Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Odpowiedzialny – p. E. Rafałowska, p.S Malinowski    termin – XI 2014r.

 1. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.

Odpowiedzialny – p. S. Masłowski, p. M. Przybył       termin – X, XI 2014r.

 1. Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.

Odpowiedzialny – pp. D. Markowska, R. Basiewicz, p, S. Malinowski  termin – IX, X 2014r.

 1. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.

Odpowiedzialny – p. Joanna Szkatuła   termin – XII 2014r.

 

Pozostali nauczyciele wspierają osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań.

 1. Udział w kursie Aktywna szkoła – aktywny uczeń, który w okresie od 8 września do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie – Barbara Dardzińska.  
 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 stycznia 2015 r.
 • Adres jury konkursu Aktywna szkoła – aktywny uczeń: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@aktywna-szkola.com

 

         

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku