Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu

tlo_menu

REKRUTACJA

KLASA 1

Do szkoły kandydaci przyjmowani są  na podstawie zgłoszenia rodziców w szkole w terminie od 12 lutego 2018 roku do 9 kwietnia 2018 roku. Obowiązują granice obwodów -  Uchwała nr XXVIII.310.17 RADY MIASTA EŁKU  z dnia 28 marca 2017 roku.

Aby zapisać dziecko należy zgłosić się do sekretariatu szkoły z wypełnionym wnioskiem oraz skróconym aktem urodzenia dziecka.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz harmonogram  znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.

Do klasy I obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2011.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – ZERÓWKA

Do oddziału przedszkolnego rodzice zapisują dzieci urodzone w 2012 roku.

Aby zapisać dziecko należy zgłosić się do sekretariatu szkoły z wypełnionym wnioskiem oraz skróconym aktem urodzenia dziecka.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu.

 

Wniosek do klasy I

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

 
 
sp9_banerd
Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku