Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu

tlo_menu


REKRUTACJA 2021/2022

 

SZANOWNI  RODZICE

                       

Zapisy uczniów do klasy sportowej o profilu pływanie:

Od dnia 16 kwietnia ruszyły zapisy uczniów do klasy sportowej o profilu pływanie. Ostateczny termin składania deklaracji to 30.04.2021 roku w sekretariacie szkoły lub w strefie rodzica.

Do klasy czwartej sportowej mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie pływania potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza rodzinnego;
  • posiadają pisemny wniosek rodziców;
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
  • złożyli dokumenty w terminach określonych przez dyrektora szkoły tj. do 30 kwietnia 2021 roku.
Wniosek można pobrać z sekretariatu szkoły, strefy rodzica (przy portierni) oraz strony internetowej. Pobierz wniosek

Do klas pierwszych zapisujemy:

a)      obowiązkowo dzieci z rocznika 2014,

b)      dzieci urodzone 2015 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

·          korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

·         uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

a)     od 15 lutego 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły

b)     od 24 maja 2021 roku  do 04 czerwca 2021 roku składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

WNIOSEK DO KLASY I do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.  

Wniosek do klasy I - zamieszkały w obwodzie szkoły DO POBRANIA

Wniosek do klasy I - zamieszkały poza obwodem szkoły DO POBRANIA

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Ełku, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/185/Rekrutacja/

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022 KROK PO KROKU PORADNIK DLA RODZICÓW

 

Zapisy do grup przedszkolnych:

Do grup przedszkolnych zapisujemy

Klauzula RODO

 

OBWÓD SZKOŁY OBEJMUJE ULICE:

Kolonia, Konieczki, gen.Bora Komorowskiego, gen. Zygmunta Podhorskiego,
mjr. H.Dobrzańskiego, gen. L.Okulickiego, mjr. J.Piwnika Ponurego, gen.S.Grota Roweckiego, W.Witosa, K.A.Bahrkego, Dolna, Toruńska, Szosa Obwodowa (od torów w kierunku Gołdapi
do torów w kierunku Olsztyna), Porucznika Władysława Świackiego „Sępa”  nr 2, Gdańska (numery nieparzyste od 11 do końca ulicy i parzyste od 30 do końca ulicy), gen.W.Sikorskiego (numer nieparzysty 19 i numery parzyste od 8 do końca ulicy), płk. W.Pileckiego

 

 
 
sp9_banerd
Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku