Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
XX lat SP9
Harmonogram
Konkursy

XX lat SP9XX lat SP9

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ORGANIZACJĄ
OBCHODÓW XX-LECIA ISTNIENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

 

LP

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Przygotowanie scenariusza apelu

sierpień 2011

G. Barcińska
A. Chmielecka
A. Lewoc

2.

Przygotowanie projektu dekoracji.

sierpień 2011

G. Barcińska
A. Chmielecka
A. Lewoc

3.

Przygotowanie uczniów do apelu:
- prowadzących (J.Karpuk, A. Wielgat, 
                T.Kitlas, J. Gilejsza z kl. VI b)

listopad 2011 – kwiecień 2012

 

G. Barcińska

- uczniów kl. IV b (wiersz)

A. Lewoc, A. Chmielecka

- uczniów kl. V a (piosenka)

A. Karanowska

- uczniów kl. V b (tańce)

D. Markowska

- uczniów kl. I b (piosenka i taniec)

W. Witkowska

- chóru szkolnego

A. Nartowicz

4.

Sporządzenie wykazu materiałów potrzebnych do dekoracji oraz ich kosztów.

Zakup materiałów.

wrzesień 2011

 

marzec – kwiecień 2012

G. Barcińska
A. Chmielecka
U. Godlewska
A. Karanowska
A. Lewoc

5.

Napisanie projektu do Urzędu Miasta o granty.

do końca listopada 2011

E. Rafałowska

6.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole.

wiosna 2012

A. Koc

6.a

Przygotowanie listy gości

jesień 2011

dyrektor A. Zdanowski

7.

Przygotowanie zaproszeń.

wiosna 2012

A. Chmielecka

8.

Rozesłanie zaproszeń.

wiosna 2012

P. Murzynowska

9.

Przygotowanie zdjęć do wyświetlenia na apelu.

luty 2012

G. Barcińska
A. Chmielecka
A. Lewoc

9.a

Zakupienie profesjonalnego ekranu

jesień 2011

szkolna Rada Rodziców

10.

Informacja na stronę internetową oraz powiadomienie mediów i notatka do prasy.

marzec-kwiecień 2012

E. Rafałowska

11.

Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym oraz dekoracji na sali gimnastycznej.

kwiecień 2012

G. Barcińska
A. Chmielecka
U. Godlewska
B. Jabłońska
 J. Kalisz
A. Karanowska
A. Lewoc
D. Markowska
W.Witkowska

12.

Pomoc w zawieszeniu dekoracji.

kwiecień 2012

A. Zawadzki
A. Zuwalski

13.

Przygotowanie wystawy prac konkursowych.

kwiecień 2012

U. Godlewska
J. Kalisz
A. Karanowska

14.

Ustawienie ławeczek i krzeseł na sali gimnastycznej.

kwiecień 2012

D. Markowska,
 S. Malinowski

15.

Dopilnowanie usadzenia uczniów w dniu uroczystości.

kwiecień 2012

I. Pudlis, U. Maksimowicz

16.

Posprzątanie sali gimnastycznej po apelu.

kwiecień 2012

D. Markowska,
 S. Malinowski

17.

Przygotowanie tabliczek z nazwami klas.

kwiecień 2012

U. Godlewska
A. Karanowska

18.

Opieka nad sprzętem nagłaśniającym.

kwiecień 2012

A. Zawadzki

19.

Zakup nagród za konkursy i przygotowanie dyplomów.

marzec – kwiecień 2012

B. Dardzińska
A. Lewoc
A. Zdanowski

20.

Opieka nad uczniami witającymi gości.

kwiecień 2012

SU
G. Barcińska
A. Lewoc

21.

Opieka nad pocztem sztandarowym.

kwiecień 2012

E. Przekop

22.

Przygotowanie plakatu reklamującego uroczystość (na drzwi wejściowe do szkoły).

kwiecień 2012

SU
G. Barcińska
A. Lewoc

23.

Poczęstunek – przygotowanie sali.

kwiecień 2012

A. Zdanowski

24.

Nauczenie uczniów hymnu szkoły, hymnu szkół papieskich i piosenki „Urodziny szkoły”.

do końca marca 2012

wychowawcy klas 0-VI
A. Nartowicz

25.

Wyznaczenie opiekunów klas podczas apelu.

wrzesień  2011

B. Dardzińska

26.

Opieka w czasie apelu nad uczniami
klasy IV b

kwiecień 2012

 

I. Pudlis

klasy IV c

J. Kotarska

klasy V b

S. Malinowski

klasy VI a

A. Gilewska

27.

Msza św.

kwiecień 2012

B. Jabłońska
ks. D. Konopko
K. Borys

28.

Dokumentowanie przebiegu uroczystości – zdjęcia.

kwiecień 2012

S. Masłowski

29.

Opracowanie regulaminu konkursów:

  • Prezentacja multimedialna o szkole

październik 2011

S. Masłowski, A. Koc, ks. D. Konopko

  • Wiersz o „Dziewiątce”.

M. Przybył, W. Jurewicz

  • Piosenka ułożona do znanej melodii.

A. Nartowicz

  • „Dziewiątka –szkoła moich marzeń”. – plastyczny.

U. Godlewska, J.  Kalisz
A. Karanowska, A. Narto-wicz,

  • Maskotka szkoły. (konkurs dla całych rodzin)

B. Jabłońska, J. Kotarska, E. Rafałowska

  • Szkoła w obiektywie – album. (konkurs dla całych rodzin)

E. Grabowska
D. Markowska

  • Na gazetkę ścienną. 

SU,  G. Barcińska,
A. Lewoc

  • Plakat reklamujący szkołę w języku angielskim.

A. Gilewska,
I. Reja-Kupiec

30.

Umieszczenie informacji o konkursach na stronie internetowej oraz gazetce szkolnej.

październik 2011

S. Masłowski ,
U. Maksimowicz

31.

Sprawowanie kontroli nad przeprowadzeniem konkursów.
Powołanie komisji konkursowych.

marzec 2012

B. Dardzińska

32.

Zakup słodyczy dla uczniów i gości.

wiosna 2012

W. Witkowska

33

Wywiesić regulaminy konkursów na drzwiach wejściowych szkoły i stronie internetowej. 

listopad 2011

A. Zdanowski

34

Projekt strojów dla pocztu sztandarowego

jesień 2011 – wiosna 2012

A. Nartowicz,
A. Zdanowski – fundusz szkolnej Rady Rodziców

35

Propozycja terminu uroczystości

30 kwietnia 2012 rok /Poniedziałek/

A. Zdanowski

 

Zespół organizacyjny:
Dyrektor szkoły p. Andrzej Zdanowski
Wicedyrektor p. Barbara Dardzińska
Wicedyrektor p. Joanna Szkatuła
p. Grażyna Barcińska
p. Anna Chmielecka
p. Urszula Godlewska
p. Barbara Jabłońska
p. Joanna Kalisz
p. Agnieszka Karanowska
p. Anna Lewoc
p. Dorota Markowska
p. Anna Nartowicz
p. Wiesława Witkowska
p. Elżbieta Rafałowska

 

 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku