Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu

Radę Rodziców   tworzą rodzice uczniów naszej szkoły.

Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy:

   występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły,

   pomoc wychowawcy klasy w realizacji jego zadań,

   pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych,

   reprezentowanie rodziców na imprezach i uroczystościach szkolnych

 

Na czele Rady Rodziców stoi przewodniczący: Dariusz Wasilewski.

Wiceprzewodniczący - Anna Zadrożna

II Wiceprzewodniczący - Mariusz Rybicki
                                  

Sekretarz                   - Urszula Malinowska
Skarbnik                     - Emilia Serwartka

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą ponadto:

  • Ewa Czepukajtys
  • Emilia Kaliszuk
  • Katarzyna Zawadzka
  • Joanna Matysiuk
  • Magdalena Kończyło
  • Iwona Karpuk
  • Anna Odolecka
  • Agnieszka Górska
  • Marek Dšbkowski

 

Zasady działania i kompetencje tego organu określa Regulamin Rady Rodziców.

  Zobacz:

Regulamin Rady Rodziców (pdf)

 

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku