Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

SZKOLNE  DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI

pod hasłem

„Jestem grzeczny i bezpieczny”

- sprawozdanie

 

 

 

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i nauki oraz uczenie młodych ludzi właściwych postaw społecznych
i moralnych, rozwiązywania
konfliktów bez użycia przemocy. Postawione sobie cele osiągamy dzięki różnorodnym działaniom. Jednym z nich są, organizowane od wielu lat, dni przeciwdziałania przemocy i agresji.

            Hasło tegorocznej akcji, która trwała w dniach 20 - 25 marca, brzmiało „Jestem grzeczny i bezpieczny”, a jej najważniejsze cele to:

·      wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole;

·      wzrost wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu i na podwórku;

·      zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów;

·      promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa;

·      kształcenie umiejętności rozpoznawania niewłaściwych zachowań zagrażających bezpieczeństwu;

·      wzmocnienie więzi między uczniami w klasie i w szkole.

 

Gazetka na korytarzu szkolnym promowała grzeczność i bezpieczeństwo.

 

Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji rozpoczęliśmy 20 marca I Wiosen-nym Dniem Talentów, w czasie którego wszyscy chętni uczniowie „Dziewiątki” mogli zapre-zentować swoje talenty: muzyczne, taneczne, recytatorskie, aktorskie, plastyczne, sportowe i sprawnościowe. Za organizację tego dnia odpowiedzialne były panie: Agnieszka Karanowska, Elżbieta Rafałowska, Joanna Zgódka, Agnieszka Gilewska oraz dwie klasy: VI a i VI b.

Od poniedziałku do środy wszyscy uczniowie i nauczyciele nosili „uśmiechnięte buźki”, które zostały symbolem naszej akcji. Każdy też miał strój albo element ubrania, dodatek do niego (apaszka, chusteczka, czapeczka itp.) w żółtym kolorze.

 

Uczniowie z klasy IV b tuż przed przedstawieniem w środę.

W poniedziałek klasy pod czujnym okiem swoich wychowawców wykonywały klasowy plakat zatytułowany „Jestem grzeczny i bezpieczny”. Po zakończonej pracy ozdobiły one korytarze szkolne.

Plakat klasy

 

                     I B                                                                               i V A

 Tego samego dnia odbył się również szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
w szkole i poza nią. Cieszył się on dużym zainteresowaniem uczniów klas II - VI.
Po sprawdzeniu testów przez panie Annę Lewoc i Grażynę Barcińską okazało się, że nasi wychowankowie mają naprawdę sporą wiedzę na temat bezpieczeństwa - o zwycięstwie
w konkursie decydowały połówki punktów.

 

 

Uczniowie klas drugich i trzecich w czasie rozwiązywania testu o bezpieczeństwie.

We wtorek utalentowani uczniowie (a tych w naszej szkole nie brakuje) mogli wziąć udział w konkursie recytatorskim „Bezpieczny wiersz”. Tu również rywalizacja była bardzo zacięta i komisja w składzie pani Anna Chmielecka i pani Mirosława Skorupska miały problem - kto najbardziej zasługuje na I miejsce.

 

Julka Karwacka - zdobywczyni drugiego miejsca w konkursie recytatorskim. 

Tego samego dnia na dłuższym niż zwykle zebraniu spotkali się członkowie samorządu uczniowskiego. Pod czujnym okiem swoich opiekunek - pani Anny Lewoc i pani Grażyny Barcińskiej tworzyli Szkolny Kodeks Zachowania.

 

Samorząd Uczniowski w trakcie tworzenia Szkolnego Kodeksu Zachowania.

 

        

Z rezultatami pracy członków SU może zapoznać się każdy

- kodeks został umieszczony na korytarzu szkolnym.

 Ostatniego dnia akcji odbył się apel, na którym podsumowano Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia nagród
i dyplomów uczniom, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursach zaproponowanych                przez autorki programu.

Wyniki konkursu plastycznego dla klas I - III zatytułowany „Odznaka grzecznego
i bezpiecznego ucznia”
przedstawiają się następująco:

 

I miejsce - Adrian Gajdek z klasy III b - 14,5 p.

 II miejsce - Piotr Wenda z klasy I b - 14 p.

  III miejsce - Elżbieta Prostko z klasy II b - 13 p.

 

Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością projektując odznaki.

Jury konkursu recytatorskiego dla klas IV - VI „Bezpieczny wiersz” wyłoniło nastę-pujących laureatów.

I miejsce - Patrycja Kiełczewska z klasy IV b - 9,75 p.

 II miejsce - Julia Karwacka z klasy IV a - 9,5 p.

  III miejsce - Wiktoria Serwatka z klasy V c - 9,5 p.

 

Młodzi recytatorzy w oczekiwaniu na swoją kolej.

 

Konkurs klasowy plakat na temat „Jestem grzeczny  i bezpieczny” rozstrzygnięto w dwóch kategoriach:

Klasy I - III

I miejsce - KLASA III B, sala 104 - 15 p.

 II miejsce - KLASA I B, sala 103 - 13 p.

  III miejsce - KLASA III A, sala 104 - 12,5 p.

 

 

Klasy IV - VI

I miejsce - KLASA VI B, sala 204 - 14,5 p.

 II miejsce - KLASA IV B, sala 109 - 13,5 p.

  III miejsce - KLASA V C, sala 105 - 13 p.

 

Zwycięskie plakaty

   

klasy III B                                                          i klasy VI b

Nagrody i dyplomy za zwycięstwo w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w szkole i poza nią - otrzymali:

 

Klasy II - III

I miejsce - Jakub Chodorowski z klasy II b - 46 p.

 II miejsce - Anna Zawadzka z klasy II b - 45 p.

  III miejsce - Julia Szostak z klasy III a - 44,5 p.

 

Klasy IV

I miejsce - Krzysztof Kondracki z klasy IV a - 46 p.

 II miejsce - Dawid Wiszniewski z klasy IV b - 40 p.

  III miejsce - Malwina Petruczenkoz klasy IV b - 39 p.

 

Klasy V - VI

I miejsce - Zofia Czalej z klasy VI b - 57 p.

 II miejsce - Magdalena Ramotowskaz klasy V a - 56,5 p.

  III miejsce - Patrycja Gajkoz klasy V b - 52 p.

Laureaci konkursów dostali nagrody zakupione z funduszy SU.

Kolejnym punktem apelu był występ uczniów klasy IV a i IV b, którzy zachęcali swoich rówieśników do postępowania zgodnego z zasadami dobrego wychowania i bez-pieczeństwa. Następnie wszyscy obejrzeli przygotowaną przez panią Annę Chmielecką prezentację multimedialną dotyczącą grzeczności, kultury osobistej i bezpieczeństwa.

Występ uczniów

 

    

                       klasy IV b                                              i klasy IV a

Po zakończeniu prezentacji odbył się krótki quiz, w czasie którego prowadzące apel sprawdziły, co zgromadzeni uczniowie wiedzą na temat uprzejmości i bezpieczeństwa
w szkole i poza nią. W nagrodę za dobrą odpowiedź uczniowie dostawali baloniki.

       

Uczniowie obu grup wiekowych chętnie zgłaszali się do odpowiedzi.

Wiele pozytywnych emocji wzbudził też pokaz mody uczniowskiej. Każda klasa przedstawiła swoje propozycje strojów dla grzecznych, wzorowych, odpowiednio zachowujących się w szkole i poza nią uczniów. Niepozbawione humorystycznych akcentów prezentacje zostały opatrzone krótkim komentarzem.

Modelki i modele z klas I - III pozują do wspólnego zdjęcia.

 

W czasie trzech dni na spotkaniach z wychowawcą prowadzone były pogadanki
i zajęcia dotyczące zapobiegania agresji i przemocy wśród uczniów, radzenia sobie
z negatywnymi uczuciami, bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, kultury osobistej. Scenariusze do tych zajęć w oparciu o różne źródła przygotowała pani Anna Lewoc.

Planując naszą akcję nie zapomnieliśmy również o rodzicach naszych wychowanków. Pani Grażyna Barcińska przygotowała ulotki o agresji i przemocy, które w trakcie dyżuru pedagogicznego były wręczane rodzicom.

 

Zaproponowana przez nas akcja spotkała się z życzliwością całej społeczności szkolnej. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej po zakończeniu projektu wśród losowo wybranych uczniów klas III - VI. Wszyscy, i uczniowie, i nauczyciele, bardzo się zaangażowali i chętnie uczestniczyli w różnych działaniach podczas przygotowań do Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji, jak również trakcie jego trwania.

 

 

Koordynatorki projektu:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

 

Ełk, 27 marca 2015 roku.

 

 

 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku