Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

 

 

Szkolny tydzień

zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego

w klasach 0 – VI

pod hasłem

 

„Ferie spędzam na sportowo, bawię się

bezpiecznie i zdrowo”

 

projekt edukacyjny realizowany w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie  

 

 

 

 

Ełk, 19 - 23 stycznia 2015 roku

Autorki:

Agnieszka Karanowska

Dorota Markowska

Elżbieta Rafałowska

 

 

 


WSTĘP

 

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas wypoczynku na świeżym powietrzu. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną, jednocześnie jednak brak zdrowego rozsądku i ostrożności  może stwarzać wiele poważnych zagrożeń. Aby ferie przebiegły szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Nie jesteśmy w stanie otworzyć ochronnego parasola nad naszymi wychowankami, jednak możemy starać się wyposażyć ich w niezbędną wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z zimowej aury, możliwych zagrożeń oraz właściwego postępowania  w razie nagłego wypadku.

Środki masowego przekazu corocznie donoszą o niebezpiecznych zabawach dzieci na lodzie, jeździe na nartach i sankach w pobliżu miejsc o natężonym ruchu ulicznym oraz o ofiarach „samochodowych” kuligów.

Z uwagi na wymiar i natężenie tych zjawisk, postanowiliśmy stworzyć projekt, którego celem jest zminimalizowanie zagrożeń podczas zimowego wypoczynku, a także wskazanie sposobów radzenia sobie w razie nagłego wypadku.

            Mając świadomość, że jako  nauczyciele,  wychowawcy odpowiadamy również za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, przystąpiliśmy  do Projektu  Szkoła  Promująca Zdrowie. Podejmując działania na rzecz edukacji  zdrowotnej,  chcemy już  od najmłodszych lat uczyć w szkole naszych wychowanków prawidłowych postaw. Pragniemy uświadomić uczniom, że musimy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale również o bezpieczeństwo własne i bliskich.    

 

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU

Szkolny projekt Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo dostosowany został do możliwości psychofizycznych  uczniów szkoły podstawowej. Jest adresowany
do całej społeczności szkolnej, nie  tylko do dzieci, ale również do ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Realizowany będzie w dniach  19 - 23 stycznia 2015 roku.

 

KOORDYNATORZY  PROJEKTU

Agnieszka Karanowska, Dorota Markowska, Elżbieta Rafałowska

 

CELE OGÓLNE:

·         zminimalizowanie zagrożeń podczas wypoczynku zimowego,

·         kształtowanie umiejętności właściwego postępowania podczas zagrożenia zdrowia i życia.

 

 

 

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

·         eliminowanie zagrożeń związanych z wypoczynkiem zimowym;

·         poznanie zasady bezpiecznych zabaw na lodzie i śniegu;

·         kształcenie właściwych postaw społecznych;

·         kształcenie nawyku wkładania stroju stosownego do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu;

·         wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić w razie zagrożenia życia lub zdrowia;

·         realizacja zadań projektu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

METODY  PRACY

aktywizujące, ćwiczenia przedmiotowe, pogadanki, działania praktyczne, inscenizacja, konkursy

 

FORMY  PRACY

zespołowa, grupowa, indywidualna

 

PRZEWIDYWANE  REZULTATY

 Uczniowie:

-        ubierają się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu;

-        idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze zaopatrują się w ciepły napój w termosie;

-        do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierają miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych;

-        zachowują szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;

-        dostosowują się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodzą w poprzek toru;

-        nie ślizgają się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;

-        pamiętają, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu;

-        powiadamiają o takiej sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;

-        nie rzucają w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;

-        nie rzucają w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku;

-        wiedzą, że może to doprowadzić to do obrażeń ciała;

-        korzystają wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk;

-        organizują kulig wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych;

-        łączą sanki grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;

-        nie dołączają sanek do samochodu;

-        pilnują podczas zabaw na śniegu i lodowisku swoich wartościowych przedmiotów;

-        znają numery alarmowe;

-        potrafią dokonać wyboru między tym co popularne a tym, co zdrowe i bezpieczne;

-        chętnie dzielą się w domu wrażeniami z uczestnictwa w szkolnej akcji promującej zdrowie.

 

PRZEWIDYWANE  KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

 1)  Społeczność  szkolna reprezentuje postawy sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu.

 2)  Uczniowie,  nauczyciele i pracownicy szkoły znają zasady bezpiecznego wypoczynku zimowego.

 3)   Społeczność  szkolna świadomie dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

 4)   Wszyscy  mają poczucie przynależności do społeczności szkolnej.

 5)   Szkoła  promuje się w środowisku lokalnym.

 6)   Szkoła  otrzyma Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 

EWALUACJA:

-   sprawozdanie  z przedsięwzięcia;

-   ankiety;

-   obserwacje  uczniów;

-   prace  uczniów;

-   wyniki  konkursów;

-   scenariusze  lekcji;

-   zdjęcia.

HARMONOGRAM ZADAŃ

LP

ZADANIA

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.

Opracowanie planu Szkolnego tygodnia

przeciwdziałania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego.

listopad 2014

koordynatorzy projektu

2.

Przedstawienie projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej.

grudzień 2014

koordynatorzy projektu

3.

Opracowanie scenariusza przedstawienia
o tematyce przeciwdziałania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego.

grudzień 2014

koordynatorzy projektu

4.

Przygotowanie przedstawienia (próby, scenografia).

styczeń 2015

koordynatorzy projektu

5.

Gazetka informacyjna. 

styczeń 2015

koordynatorzy projektu

6.

Przygotowanie  scenariuszy lekcji wychowawczych na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii 

styczeń 2015

wychowawcy klas

7.

Przygotowanie regulaminów konkursów            na temat przeciwdziałania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego.

grudzień 2014

koordynatorzy projektu

8.

Ogłoszenie międzyklasowego  konkursu na gazetkę ścienną pt. „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo”

do 9 stycznia 2015

koordynatorzy projektu

9.

Przygotowanie materiałów i ozdobienie drzwi do sal lekcyjnych rysunkami tematycznymi.  

 styczeń 2015

koordynatorzy projektu

10.

Przygotowanie ulotek o bezpieczeństwie podczas ferii.

styczeń 2015

koordynatorzy projektu

11.

Szkolny tydzień

przeciwdziałania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego.

19-23 stycznia 2015

szkolny koordynator zespołu ds. SzPZ

koordynatorzy projektu

a) Dni zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego.

 

I dzień – Dzień Szalika (w tym dniu każdy ma szalik- te osoby, które mają szaliki nie są odpytywane).

II dzień – Dzień czapki.

III dzień - Dzień rękawiczek.

IV dzień - Dzień ciepłego swetra.

V dzień - Dzień ciepłych skarpet.

 

 

 

19 stycznia 2015

 

 

20 stycznia 2015

21 stycznia 2015

22 stycznia 2015

23 stycznia 2015

nauczyciele

pracownicy szkoły

wychowawcy klas 0-VI

 

b)   Prowadzenie lekcji na temat zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego.

19-23 stycznia 2015

wychowawcy klas 0-VI

c)  Przedstawienie Bezpieczeństwo podczas ferii

23 stycznia 2015 

koordynatorzy projektu

d) Spotkanie z ratownikiem WOPR.

w bieżącym tygodniu

 

e) Przeprowadzenie konkursów w poszczególnych klasach:

-  konkurs z j. angielskiego „Winter

Holiday Safety Tips”.

 

- konkurs na plakat i pracę plastyczną pt. „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo” dla klas 0-6.

 

- rozstrzygniecie konkursu na gazetkę klasową dla klas 0-6.

 

 

 

do 19 stycznia 2015

(rozstrzygnięcie

23 stycznia 2015)

do 21 stycznia 2015

(rozstrzygnięcie

23 stycznia 2015)

 

23 stycznia 2015

 

 

nauczyciele j. angielskiego

 

koordynatorzy projektu

 

 

 

koordynatorzy projektu

f) Jak bezpiecznie spędzić ferie? – rozdanie ulotek.

23 stycznia 2015

p. Agnieszka Karanowska

klasa 5a integracyjna

g) Klasowe zdjęcia z „Bezpiecznym bałwanem”

23 stycznia 2015

koordynatorzy projektu

h)  Ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród.

23 stycznia 2015

dyrektor szkoły

koordynator zespołu ds. SzPZ

11.

Analiza i ewaluacja projektu Szkolny tydzień przeciwdziałania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego pod hasłem

„Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo” – przeprowadzenie  ankiet ewaluacyjnych, wnioski.

do lutego 2015 r.

 

zespół ds. SzPZ

 

12.

Zamieszczenie informacji na stronie www szkoły.

 

na bieżąco

koordynatorzy projektu

13.

Dokumentacja zdjęciowa.

 

na bieżąco

koordynatorzy projektu


NARZĘDZIA EWALUACJI

Po  zakończeniu Szkolny tydzień przeciwdziałania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego pod hasłem „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo”.

 

Wstaw  X  we  właściwy kwadrat.

 

Nauczyciel     Uczeń       Klasa   

 

 Chłopiec       Dziewczynka 

 

Zaznacz X wybraną przez siebie odpowiedź.

 

 

TAK

 

RACZEJ TAK

 

NIE MAM ZDANIA

 

RACZEJ NIE

 

NIE

Czy podobał Ci się program szkolnego tygodnia zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego ?

 

 

 

 

 

Czy dowiedziałeś się czegoś nowego na temat bezpieczeństwa w czasie ferii?

 

 

 

 

 

Czy uważasz, że taka akcja powinna być powtórzona?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Koordynatorki projektu

 

 

 

 

Regulaminy konkursów

 

I.             Plakat pt. „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo” dla klas 4-6.

 

CELE:

®     ukazywanie różnych sposobów bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych,

®     kształcenie umiejętności przekazywania własnych myśli i uczuć,

®     rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni,

®     uwrażliwianie na estetykę,

®     motywowanie do tworzenia.

 

REGULAMIN:

1.        Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI.

2.        Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu z hasłem „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo”, w którym autor pracy przedstawi sposobów bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych.

3.        Konkurs ma charakter indywidualny (prace zespołowe nie będą  przyjmowane).

4.        Plakat w formacie A-3 można wykonać dowolną techniką.

5.        Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę związek z tematem, wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

6.        Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą prace do 21stycznia 2015 roku należy złożyć u pani A. Karanowskiej, pani E. Rafałowskiej lub D. Markowskiej.

7.        Najciekawsze prace zostaną nagrodzone upominkami i dyplomami.

8.        Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 23 stycznia 2015r.

 

 

 

 

 

Opracowała:

Agnieszka Karanowska

Dorota Markowska

Elżbieta Rafałowska

 

 

II.          Praca plastyczna pt. „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo” dla klas 0-3.

 

 

CELE:

®  ukazywanie różnych sposobów bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych,

®  kształcenie umiejętności przekazywania własnych myśli i uczuć,

®  rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni,

®  uwrażliwianie na estetykę,

®  motywowanie do tworzenia.

 

REGULAMIN:

1.           Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 0 – 3.

2.           Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej pod hasłem „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo”, w którym autor pracy przedstawi sposoby bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych.

3.           Konkurs ma charakter indywidualny (prace zespołowe nie będą  przyjmowane).

4.           Pracę można wykonać dowolną techniką.

5.           Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę związek z tematem, wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

6.           Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą prace do 21stycznia 2015 roku należy złożyć u pani A. Karanowskiej, pani E. Rafałowskiej lub D. Markowskiej.

7.           Najciekawsze prace zostaną nagrodzone upominkami i dyplomami.

8.           Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 23 stycznia 2015 r.

 

 

 

Opracowała:

Agnieszka Karanowska

Dorota Markowska

Elżbieta Rafałowska

 


III.      Regulamin konkursu na gazetkę ścienną zatytułowaną „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo”.

 

CELE:

®  mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły,

®  kształtowanie  postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę i szkołę,

®  rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych uczniów,

®  uwrażliwianie na estetykę,

®  integracja poszczególnych społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.

 

REGULAMIN:

1.  W konkursie biorą udział wszystkie klasy 0 – VI.

2.  Gazetka musi być związana z hasłem przewodnim Szkolnego tygodnia zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego, czyli „Ferie spędzam na sportowo, bawię się bezpiecznie i zdrowo”.

3.  Forma, dobór i jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów. Można wykorzystywać ilustracje gotowe, drukowane z różnych dostępnych źródeł
lub wykonane własnoręcznie przez uczniów.

4.  Gazetka powinna być przygotowana na tablicy mającej przynajmniej metr kwadratowy powierzchni.

5.  Gazetkę wykonują uczniowie.

6.  Wychowawcy mają prawo koordynować pracę zespołu klasowego, pomóc w doborze materiałów. Nie mogą jednak wykonać gazetki za uczniów.

7.  Przy ocenie gazetek brana będzie pod uwagę:

o     zgodność z tematem,

o     pomysłowość, oryginalność,

o     estetyka wykonania gazetki,

o     widoczny wkład pracy,

o     stopień samodzielności pracy uczniów.

8.  Gazetki oceniane będą w dwóch kategoriach:

o     I - klasy 0 – III,

o     II - klasy IV – VI.

9.  Gazetki powinny zostać wykonane najpóźniej do 21 stycznia 2015r.

10.  Komisja konkursowa dokona oceny gazetek do 22 stycznia 2015r.

11.  Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu podsumowującym Szkolny tydzień zapobiegania zagrożeniom podczas wypoczynku zimowego 22 stycznia 2015r.

 

Opracowała:

Agnieszka Karanowska

Dorota Markowska

Elżbieta Rafałowska


IV.      Regulamin konkursu z j. angielskiego „Winter Holiday Safety Tips”.

 

CELE:

®  promocja zasad bezpieczeństwa podczas ferii ;

®  kształcenie umiejętności poprawnego pisania w języku angielskim;

®  rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych uczniów;

®  kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy;

®  realizacja programu edukacji zdrowotnej;

 

REGULAMIN:

 

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku i ma charakter indywidualny.

2.    Zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu z hasłem „Winter Holiday Safety Tips”, w którym autor pracy przedstawi zasady bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych w języku angielskim.

3.    Plakat w formacie A-3 można wykonać dowolną techniką.

4.    Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę związek z tematem, poprawność językową i ortograficzną, wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

5.    Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą prace do 19 stycznia 2015 roku należy złożyć u pani A. Gilewskiej, pani E. Rafałowskiej lub I. Rei-Kupiec.

6.    Najciekawsze prace zostaną nagrodzone upominkami i dyplomami.

7.    Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 23 stycznia 2015 r.

 

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w konkursie!!!

 

 

Opracowała:

Elżbieta Rafałowska

 

 

 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku