Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełk

Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia pod  hasłem

Pij mleko, jedz owoce i jarzyny, tam mieszkają witaminy

          projekt edukacyjny realizowany w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie

 

Ełk, 18 - 22 listopada 2013 roku

 

WSTĘP

    Współczesny świat niesie z sobą wiele zagrożeń. Szybkie tempo życia powoduje, że wielu ludzi dąży do tego, aby mieć wszystko to, co jest łatwo dostępne, niezbyt czasochłonne. Tendencja ta jest widoczna również w naszych kuchniach. Często odżywiamy się produktami bogatymi w cukry i tłuszcze, sztucznie modyfikowanymi, wzbogacanymi konserwantami i ulepszaczami smaku. Znakiem czasu są również, pozbawione jakichkolwiek wartości odżywczych, wysokokaloryczne tzw. Fast foody uwielbiane zwłaszcza przez dzieci.
     Mając świadomość, że jako nauczyciele, wychowawcy odpowiadamy również za zdrowie uczniów, przystąpiliśmy do Projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Podejmując działania na rzecz edukacji zdrowotnej, chcemy już od najmłodszych lat uczyć w szkole naszych wychowanków zasad prawidłowego odżywiania się, wyrabiać w nich nawyki higienicznego spożywania pokarmów, wskazywać na znaczenie, występowanie i rolę witamin oraz innych składników odżywczych potrzebnych do życia i wzrostu ludzkiego organizmu.
    Opracowany przez nas projekt edukacyjny ma na celu pokazanie uczniom korzyści płynących z racjonalnego odżywiania się oraz wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych, uczenie dokonywania wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Chcemy uświadomić naszym wychowankom, jak ważne jest spożywanie zdrowych i wartościowych pokarmów, owoców i warzyw, picie mleka, a przede wszystkim przynoszenie do szkoły II śniadania.

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU

    Szkolny projekt Pij mleko, jedz owoce i jarzyny, tam mieszkają witaminy dostosowany został do możliwości psychofizycznych uczniów szkoły podstawowej. Jest adresowany do całej społeczności szkolnej, nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Realizowany będzie w dniach 18 - 22 listopada 2013 roku.

KOORDYNATORZY  PROJEKTU

   Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka, Anna Lewoc, Anna Nartowicz

 

CELE OGÓLNE

 §  propagowanie  racjonalnego odżywiania się,

 §  kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE

 Ø  uświadomienie  potrzeby dbania o własne zdrowie,

 Ø  poszerzanie  wiadomości o zasadach zdrowego żywienia,

 Ø  zapoznanie z korzyściami płynącymi ze stosowania zdrowej diety,

 Ø  kształtowanie  nawyków racjonalnego żywienia,

 Ø  uświadomienie  znaczenia spożywania mleka, witamin, warzyw i owoców dla zdrowia człowieka,

 Ø  uświadomienie  negatywnego wpływu niewłaściwych praktyk żywieniowych na funkcjonowanie organizmu,

 Ø  przedstawienie  szkodliwości popularnych przekąsek i napojów gazowanych,

 Ø  rozwijanie  umiejętności odróżniania produktów zdrowych od niezdrowych,

 Ø  kształcenie  umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków,

 Ø  propagowanie  wiedzy o zdrowym żywieniu poprzez zabawę i „zdrową” rywalizację,

 Ø  rozwijanie  umiejętności aktorskich, prezentacji siebie na forum,

 Ø  rozwijanie  umiejętności pracy w grupach,

 Ø  kształtowanie  odpowiedzialności za wykonanie przydzielonych zadań,

 Ø  tworzenie  w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu i higienicznemu trybowi życia,

 Ø  realizacja  zadań projektu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

METODY  PRACY

  aktywizujące, ćwiczenia przedmiotowe, pogadanki, działania praktyczne, inscenizacja

 

FORMY  PRACY

  zespołowa, grupowa, indywidualna

 

PRZEWIDYWANE  REZULTATY

 UCZEŃ:

  o    zna  i stosuje zasady zdrowego odżywiania się,

  o    przynosi  do szkoły II śniadanie,

  o    zna,  rozpoznaje i chętniej spożywa owoce i warzywa,

  o    jest  świadomy korzyści wynikających z włączenia owoców i warzyw do diety,

  o    rozumie  znaczenie witamin dla zdrowia,

  o    częściej  sięga po zdrowe produkty,

  o    świadomie  zamiast fast foodów, chipsów, słodyczy sięga po owoce i warzywa,

  o    zamiast  słodkich i gazowanych napojów pije wodę, mleko i soki ze świeżo wyciskanych owoców,

  o    wie,  co sprzyja, a co zagraża zdrowiu,

  o    potrafi  dokonać wyboru między tym, co popularne a zdrowe,

  o    potrafi  przygotować prosty zdrowy posiłek,

  o    chętnie  dzieli się w domu wrażeniami z uczestnictwa w szkolnej akcji promującej zdrowie.  

 

PRZEWIDYWANE  KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOśCI SZKOLNEJ:

 1)        Społeczność  szkolna reprezentuje postawy sprzyjające zdrowiu.

 2)        Uczniowie,  nauczyciele i pracownicy szkoły znają zasady zdrowego trybu życia.

 3)        Społeczność  szkolna świadomie dba o zdrowie swoje i innych.

 4)        Wszyscy  mają poczucie przynależności do społeczności szkolnej.

 5)        Szkoła  promuje się w środowisku lokalnym.

 6)        Szkoła  otrzyma Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

EWALUACJA:

 -          sprawozdanie  z przedsięwzięcia;

 -          ankiety;

 -          obserwacje  uczniów;

 -          prace  uczniów;

 -          wyniki  konkursów;

 -          scenariusze  lekcji;

 -          zdjęcia.

 

HARMONOGRAM ZADAŃ

 

LP

ZADANIA

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.

Opracowanie planu Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia.

wrzesień

koordynatorzy projektu

2.

Przedstawienie projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej.

14

października 2013

koordynatorzy projektu

3.

Opracowanie scenariusza przedstawienia o tematyce prozdrowotnej.

 

7- 12

października 2013

koordynatorzy projektu

4.

Przygotowanie przedstawienia (próby, scenografia).

październik

/listopad

koordynatorzy projektu

5.

Gazetka informacyjna, przygotowanie plakatu.

 

listopad

koordynatorzy projektu

6.

Przygotowanie  scenariuszy lekcji wychowawczych na temat zdrowego żywienia.

 

21 - 29

października 2013

kl. 0-I

- p. Barbara Rzeniewicz

kl. II-III

-p. Urszula Godlewska

- p. Ewa Gronek

kl. IV-VI - p. Anna Lewoc

7.

Przygotowanie konkursów na temat zdrowego żywienia.

 

4-8

listopada 2013

kl. 0-I

- p. Barbara Rzeniewicz

kl. II-III

- p. Urszula Godlewska

- p. Ewa Gronek

kl. IV

- p. Anna Chmielecka

kl. V

- p. Anna Nartowicz

kl. VI i regulaminy

- p. Grażyna Barcińska

8.

Ogłoszenie międzyklasowego  konkursu na gazetkę ścienną pt. „Pij mleko, jedz owoce i jarzyny, tam mieszkają witaminy”.

 

SU i opiekunki SU (p. Anna Lewoc i p. Grażyna Barcińska)

9.

Przygotowanie materiałów i ozdobienie drzwi do sal lekcyjnych rysunkami koszów z owocami i warzywami.

 

 

wychowawcy klasy 0-VI

10.

Szkolny Tydzień promocji Zdrowia

18-22

listopada 2013 r.

Szkolny koordynator

zespołu ds. SzPZ

koordynatorzy projektu

a) Warzywno-owocowe dni.

I dzień - Dzień Papryki (w tym dniu każdy ma czerwone, zielone lub żółte elementy w ubraniu albo plakietkę z rysunkiem papryki).

II dzień - Dzień Jabłka (kolor żółty, czerwony, zielony ubrania, plakietka z rysunkiem jabłka).

III dzień - Dzień Pomidora (kolor czerwony, plakietka z rysunkiem pomidora).

IV dzień - Dzień Mleka (kolor biały, plakietka z rysunkiem mleka).

V dzień - Dzień Marchewki (kolor pomarańczowy,  plakietka z rysunkiem marchewki).

 

nauczyciele

pracownicy szkoły

wychowawcy klas 0-VI

 

b)   Prowadzenie lekcji na temat zdrowego żywienia (w oparciu o przygotowane scenariusze).

 

wychowawcy klas 0-VI

c) Sprawdzanie na 1.  lekcji każdej klasy, czy uczniowie mają II śniadanie z warzywami lub owocami i czy ubrani są odpowiednio do wyznaczonego dnia.

 

koordynatorzy projektu

d) Mierzenie i ważenie (obliczanie BMI)

 

p. Ewa Chrzanowska - pielęgniarka szkolna

nauczyciele wf

wychowawcy klas 0-III

(według harmonogramu)

e) Roztańczone długie przerwy.

 

p. Dorota Markowska i chętni uczniowie klas VI

f) Wspólne II śniadanie w klasach 0-III

 

wychowawcy klas 0-III

 

g) Wykonywanie zdrowych kanapek lub sałatek na lekcjach w kl. IV - VI

 

nauczyciele techniki

h) Przeprowadzenie konkursów w poszczególnych klasach.

 

kl. 0-I - p. Barbara Rzeniewicz

kl. II-III

- p. Urszula Godlewska

- p. Ewa Gronek

kl. IV

p. Anna Chmielecka

kl. V

- p. Anna Nartowicz

kl. VI

- p. Grażyna Barcińska

i) Pogadanki dla rodziców na temat zdrowego odżywiania się. (przed wywiadówką)

 

pielęgniarka szkolna

 

j) Owocowy bal - dyskoteka dla klas IV - VI.

 

SU i opiekunki SU

k)  Apel

- podsumowanie projektu,

- przedstawienie,

- ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród

 

dyrektor szkoły

koordynator zespołu ds. SzPZ

11.

Analiza i ewaluacja projektu Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia

pod hasłem „Pij mleko, jedz owoce i jarzyny, tam mieszkają witaminy”

przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, wnioski.

2 – 7 grudnia

2013 r.

 

Zespół ds. SzPZ

 

12.

Zamieszczenie informacji na stronie www szkoły.

 

Na bieżąco

koordynatorzy projektu

13.

Dokumentacja zdjęciowa

 

Na bieżąco

koordynatorzy projektu

 

 

NARZĘDZIA EWALUACJI

I.       Pierwsza  propozycja ankiety do przeprowadzenia na koniec lekcji wychowawczej.

 

 

Wstaw  X  we  właściwy kwadrat.

 

Klasa………… (bez symbolu A, B lub C)    Chłopiec     Dziewczynka 

 

Co zmienisz coś w swoim sposobie odżywiania pod wpływem uzyskanych podczas zajęć wiadomości o zdrowiu?

LP

Zagadnienie

Wcześniej

Od dzisiaj

1)

Ilość zjadanych dziennie posiłków.

 

 

2)

Produkty spożywane na II śniadanie.

 

 

3)

Produkty spożywane na podwieczorek.

 

 

4)

Spożywane (dziennie) owoce i ich ilość.

 

 

5)

Spożywane (dziennie) warzywa i ich ilość.

 

 

6)

Ilość wypijanego (dziennie) mleka.

 

 

7)

Ilość zjadanych (dziennie) słodyczy.

 

 

8)

Ilość wypijanych (dziennie) napojów słodkich i gazowanych.

 

 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Koordynatorki projektu 

 

II.     Druga propozycja ewaluacji lekcji wychowawczych.

Wstaw  X  we  właściwy kwadrat.

Klasa …………….. (bez symbolu A, B lub C)   Chłopiec     Dziewczynka 

  Uzupełnij  skojarzeniami schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Po  zakończeniu Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia.

Wstaw  X  we  właściwy kwadrat.

 

Nauczyciel     Pracownik niepedagogiczny    Uczeń       Klasa …………….. (bez symbolu A, B lub C)

 

    Chłopiec       Dziewczynka 

 

Zaznacz X wybraną przez siebie odpowiedź.

 

TAK

RACZEJ TAK

NIE MAM ZDANIA

RACZEJ NIE

NIE

Czy podobał Ci się program Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia?

 

 

 

 

 

Czy te dni czegoś Cię nauczyły?

 

 

 

 

 

Czy uważasz, że taka akcja powinna być powtórzona?

 

 

 

 

 

    Jakie działania zaproponowane przez autorów projektu Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia podobały Ci się najbardziej?(Możesz wymienić kilka.)

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.                     Koordynatorki projektu

 

Sprawozdanie

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku