Logo szkoły Do strony głównej
Strona główna
Konkursy

Konkursy

Wyniki MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
"MY, JANA PAWŁA II UCZNIOWIE"

 

Na początku września zaprosiłyśmy uczniów ełckich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim i Plastycznym zatytułowanym "My, Jana Pawła II uczniowie", nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań osobą Ojca Świętego i naukami, jakie głosił oraz ukazanie różnych sposobów oddania czci i pamięci Wielkiemu Rodakowi. Chciałyśmy również zainspirować dzieci do twórczości literackiej i plastycznej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać wiersz lub wykonać plakat poświęcony patronowi naszej szkoły Janowi Pawłowi II w wyraźny sposób nawiązując do hasła "My, Jana Pawła II uczniowie". Na nasze zaproszenie odpowiedziały cztery szkoły. W sumie w konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas I-VI. Komisja (w skład której weszły panie: G. Barcińska, R. Basiewicz, A. Chmielecka, A. Gilewska, E. Grabowska, B. Jabłońska, A. Lewoc, A. Nartowicz) oceniająca prace, i wiersze i plakaty, naprawdę miała spore problemy z wyłonieniem laureatów. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, pomysłowe i widać, że uczniowie włożyli wiele trudu w ich przygotowanie. Laureatów konkursu zaprosiłyśmy do naszej szkoły na uroczysty apel z okazji "Dnia Patrona", który odbył się 16 października 2008 roku. Na nim to zwycięzcy z rąk wiceprezydenta Pana Artura Urbańskiego, otrzymali nagrody zakupione w ramach realizacji projektu "Dzień Patrona Szkoły", finansowanego przez Miasto Ełk.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W grupie wiekowej I-III

W kategorii plakat:
I miejsce - Kamila Siemienkiewicz klasa III a, SP nr 5 w Ełku
II miejsce - Małgorzata Gołaszewska klasa II a, SP 9 w Ełku
III miejsce - Marta Dyszkiewicz klasa III c, SP nr 5 w Ełku

W kategorii wiersz:
I miejsce - Klaudia Andrzejczuk klasa I c, SP nr 5 w Ełku
II miejsce - Weronika Zalewska klasa II, SP nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku
III miejsce - Karolina Gryczan klasa III c, SP nr 5 w Ełku

W grupie wiekowej IV-VI

W kategorii plakat:
I miejsce - Agata Godlewska klasa IV a, SP 9
Maciej Falaciński klasa VI, SP nr 3
II miejsce - Mateusz Zaleski klasa VI b, SP nr 3
III miejsce - Agata Borkowska klasa V b, SP nr 5

W kategorii wiersz:
I miejsce - Mateusz Klepczyński klasa V a, SP 9
II miejsce - Szymon Rosiński klasa IV, SP nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku
III miejsce - Ola Barcińska klasa IV a, SP 9


Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie, paniom:
Elżbiecie Sobczyk i Marii Chaberek z SP nr 5, Hannie Tyszkiewicz z SP nr 2,
Danucie Olichwier z SP nr 3 i Wiesławie Jurewicz z SP nr 9 za przygotowanie dzieci
oraz panu Prezydentowi za wsparcie finansowe.

Organizatorki:
Anna Chmielecka
Anna Lewoc

Ełk, 16 października 2008 roku

Powrót

 

Elknet - sponsor strony

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku