Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Spotkanie z Radnym Miasta

20 maja 2010 roku uczniowie klasy III a integracyjnej spotkali się z Radnym Ełku panem Adamem Zawadzkim. Trzecioklasiści poczęstowali pana Adama kawą zbożową i zadawali pytania dotyczące samorządności:
- Jak długo Pan jest radnym Ełku?
- Radnym jestem już czwarty rok. Kandydowałem z Okręgu Wyborczego nr 2, który obejmował osiedle Konieczki, Zatorze, ulicę Sikorskiego i Wileńską. Pracuję w komisjach: Oświaty, Kultury i Rodziny, Mienia Komunalnego oraz Prawa i Porządku.
- Czy każdy może zostać radnym?
- Trzeba mieć skończone 18 lat, być mieszkańcem miasta, z którego się kandyduje, być niekaranym. Zarejestrować się na liście w Komisji Wyborczej i rozpocząć kampanię wyborczą.
- Kiedy odbędą się najbliższe wybory samorządowe?
- Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie 2010 roku. Odbywają się co 4 lata.
- Jak odbywa się Sesja Rady Miasta?
- Bardzo uroczyście. Wszyscy zebrani słuchają Hymnu Miasta, potem następuje sprawdzenie listy obecności i zatwierdzenie planu spotkania. Posiedzenie sesji trwa różnie od 1 godziny, do 4 – 6 godzin.
- Jak często odbywa się posiedzenie Sesji Rady Miasta?
- Sesja Rady Miasta odbywa się raz w miesiącu. Może być dodatkowo zwołana sesja nadzwyczajna lub okolicznościowa. Taka okolicznościowa sesja odbędzie się w najbliższy czwartek , 27 maja 2010 roku, z okazji XX - lecia Samorządu. Na tę sesję Rady Miasta zostali zaproszeni radni z poprzednich kadencji m.in. dyrektor naszej szkoły pan Andrzej Zdanowski – Radny I Kadencji.
- Co Pan zrobił dla miasta w czasie swojej kadencji?
- Dzięki mojemu zaangażowaniu zostały wyremontowane chodniki przy ul. Podhorskiego i Dobrzańskiego; powstały dwa przejścia dla pieszych przy ulicy Okulickiego i obok Przychodni Zdrowia na Osiedlu Konieczki. Zgłosiłem pomysł oświetlenie mostu na Jeziorze Ełckim. Na początku kadencji zgłosiłem wniosek o odremontowano starych kamienic przy ulicy Wawelskiej, Orzeszkowej, Armii Krajowej. W planach jest też przebudowa ulicy Piwnika Ponurego, przy której znajduje się nasza szkoła, w tym roku będzie także przebudowywana ul. Bahrkego.
- Czy zadowolony jest Pan ze swojego stanowiska?
- Różnie to bywa. Jeśli uda się coś załatwić, to mam satysfakcję.
- Kiedy powstanie plac zabaw dla najmłodszych na posesji naszej szkoły?
- Z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku.
- Dziękujemy Panu za rozmowę. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
W drugiej części spotkania z naszym gościem , trzecioklasiści - Julka Wysocka, Łukasz Kondracki, Kacper Marcińczyk I Małgosia Gołaszewska - przeczytali wiersze o Ełku, które napisali na zajęciach z edukacji polonistycznej. To spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Zobacz zdjęcia
Opracowała - Wiesława Jurewicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku