Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Masz wybór – klasa integracyjna czy „zwykła” ?

Czy klasa integracyjna jest przeznaczona tylko dla osób niepełnosprawnych? Wielu rodziców zdrowych dzieci zabiega o zapisanie dziecka do klasy integracyjnej. W takiej klasie zawsze pracuje dwóch nauczycieli. Nauczyciel wspierający przebywa z uczniami na wszystkich lekcjach. Wsparcia udziela wszystkim uczniom a nie tylko niepełnosprawnym. W klasie integracyjnej dzieci uczą się tolerancji i szacunku dla wszystkich. Program nauczania w tej klasie jest taki sam jak w klasie „zwykłej”. Dzieci niepełnosprawne muszą odpowiadać i uczyć się jak wszyscy uczniowie.

Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki. W klasie integracyjnej nauczyciel analizuje postępy uczniów i ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. Praca w klasie integracyjnej wymaga współpracy nauczyciela wspierającego i prowadzącego. Razem układają program wychowawczy, wystawiają oceny, uczestniczą w wywiadówkach a nawet wspólnie prowadzą zajęcia.

W naszej szkole grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań by tworzyć dobry klimat dla integracji. Uczniowie niepełnosprawni biorą aktywny udział w życiu szkoły. U uczniów niepełnosprawnych obserwujemy wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Dzieci sprawne uczą się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego, stają się opiekuńcze i troskliwe. Kontakt z osobą niepełnosprawną kształtuje u dziecka właściwą postawę społeczną, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości.

Możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami dzieci niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu życiowych przeszkód. Dlatego tak istotne jest wpajanie idei integracji już od najmłodszych lat oraz nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Taka postawa przynosi obu stronom nie tylko wiele satysfakcji i radości, ale przyczynia się również do tego, że otaczający świat staje się bardziej przyjazny.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku