Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Są daty i doniosłe wydarzenia z historii naszej Ojczyzny, które każdy Polak powinien znać. Niewątpliwie należy do nich 3 maja 1791 roku – dzień, kiedy Sejm Wielki uchwalił konstytucję, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona pierwszą w Europie i drugą w świecie, po konstytucji amerykańskiej. Ta nowoczesna ustawa zasadnicza miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego. Usuwała wady ustroju Rzeczpospolitej. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona była już w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego. 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 3 maja świętem państwowym.
5 maja 2010 kontynuując tradycję wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej, uczniowie klas IV – VI naszej szkoły spotkali się na uroczystym apelu. Tym razem nie było inscenizacji i montażu słowno – muzycznego. Panie Grażyna Barcińska, Agnieszka Gilewska i Anna Lewoc, odpowiedzialne za przygotowanie tego dnia, poprowadziły niecodzienną lekcję historii. Klasa VI a wraz z opiekunkami przybliżyła wszystkim przyczyny upadku Rzeczpospolitej oraz okoliczności uchwalenia konstytucji. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja multimedialna, która stanowiła tło do omawianych wydarzeń. Tradycyjnie wystąpił również chór szkolny kierowany przez panią Annę Nartowicz.
Zobacz zdjęcia


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku