Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Turniej "Klasa na medal"

Wiosnę można witać na różne sposoby. Jedni palą marzannę, inni wybierają się na wycieczkę lub do kina, niektórzy przygotowują „luźne” lekcje, prowadzone przez uczniów. Są też tacy, którzy nazywają ten dzień Dniem Wagarowicza i uciekają z lekcji. W naszej szkole jest inaczej. Od wielu lat uczniowie „Dziewiątki” biorą wtedy udział w turnieju KLASA NA MEDAL. Impreza, organizowana przez Samorząd Uczniowski, na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych. Jej głównym celem całej jest integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcanie uczniów do wagarów, by I Dzień Wiosny nie był postrzegany jako Dzień Wagarowicza.
W tym roku turniej odbył się 19 marca. Na początku uczniowie spotkali się w swoich salach, gdzie wykonali cztery zadania konkursu – ułożyli hasło na powitanie wiosny, wykonali stroik wiosenno – zimowy, ułożyli listę nauczycieli naszej szkoły oraz narysowali rebus „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Druga część turnieju miała miejsce na korytarzu szkolnym. Najpierw jury oceniła zadania wykonywane w klasach oraz strój (nawiązujący do wylosowanych wcześniej wiosennych symboli). Do wykonania zadań turniejowych zaangażowani zostali również wychowawcy, którzy pomagali uczniom w rysowaniu kalamburów oraz w projektowaniu z zakrytymi oczami sukienek dla wiosny. Następnie zaprezentowano propozycje uczniowskiej mody wiosennej. Wiele emocji wzbudziły zabawy sprawnościowe: skakanka dla chłopców i minihokej dla dziewcząt. Uczniowie musieli wykazać się też znajomością zwyczajów świątecznych i wiosennych. Ostatnie zadanie "Wiem wszystko" polegało na odpowiedzeniu na dwa pytania dotyczące szkoły i wiosny.
Przy ocenie i końcowej klasyfikacji komisja wzięła również pod uwagę zachowanie klas (nagradzane były klasy zdyscyplinowane i grzeczne, natomiast klasy, które zachowywały się głośno i przeszkadzały innym dostały mniej punktów), udział w konkursach dotyczących Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i przygotowanie w klasach gazetki wiosenno-świątecznej.

Wysiłki uczniów oceniała komisja w składzie: pani Agnieszka Gilewska, pani Joanna Zgódka oraz pan Stanisław Malinowski.

Wszystkie klasy starannie przygotowały się do turnieju, włączając do pracy i wychowawców i rodziców. W czasie rozgrywek panowała wspaniała atmosfera, uczniowie świetnie się bawili, rywalizowali ze sobą w duchu fair – play. Niestety zwycięzca mógł być tylko jeden. W turnieju triumfowała klasa V a. To oni zdobyli najwięcej punktów (48,5) i tytuł „Klasy na medal”. Na drugim miejscu uplasowała się klasa VI b (41 p.),a na trzecim klasa VI c (40p.). Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym życzymy powodzenia w przyszłym roku.

Organizatorzy:
Grażyna Barcińska
Anna Lewoc
Agnieszka Gilewska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku