Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Egzamin gimnazjalny
10 kwietnia (środa)


Część humanistyczna z zakresu:

       • historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00

       • języka polskiego –11:00

humanistyczna

historia i wos 60 minut nie więcej niż 80 minut
język polski 90 minut nie więcej niż 135 minut

11 kwietnia (czwartek)

Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu:

       • przedmiotów przyrodniczych – 9:00

       • matematyki –11:00

matematyczno-przyrodnicza

przedmioty przyrodnicze 60 minut nie więcej niż 80 minut
matematyka 90 minut nie więcej niż 135 minut

12 kwietnia (piątek)


Język obcy nowożytny na poziomie:

       • podstawowym – 9:00

       • rozszerzonym – 11:00

język obcy nowożytny

poziom podstawowy 60 minut nie więcej niż 80 minut
poziom rozszerzony 60 minut nie więcej niż 90 minut
Czas wydłużony dla zdających korzystających z dostosowań

Egzamin ósmoklasisty
15 kwietnia (poniedziałek)


język polski - 9.00

120 minut - nie więcej niż 180 minut

16 kwietnia (wtorek)


matematyka - 9.00

100 minut - nie więcej niż 150 minut

17 kwietnia (środa)


język angielski – 9.00

90 minut - nie więcej niż 135 minut
Czas wydłużony dla zdających korzystających z dostosowań
Uczniowie zdający przychodzą do szkoły o 8.25


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku