Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

              


Dzień Świętego Patryka


       27 marca w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II odbyły się uroczyste Obchody Dnia Św. Patryka - patrona Irlandii, pod opieką pani Wiktorii Komar oraz pani Katarzyny Kowalik.

       Dzień św. Patryka (17 marca) obchodzony jest corocznie nie tylko w Irlandii (jest to patron tego państwa) ale również na całym świecie. W tym dniu w naszej szkole odbył się turniej międzygimnazjalny pt. „Green Gold Adventure”. Uczniowie z pięciu szkół mieli możliwość wykazania się wiedzą na temat Irlandii i obchodów Dnia Świętego Patryka oraz ogólną wiedzą języka angielskiego. Turniej składał się z siedmiu konkurencji, które zawierały zadania zamknięte i otwarte w języku angielskim, między innymi:

       1. Proverbs-przysłowia w języku angielskim

       2. Phrasal verbs-czasowniki złożone

       3. English-American words-słownictwo angielsko-amerykańskie

       4. Quiz- quiz o Irlandii oraz Obchodach Dnia Św. Patryka

       5. True/False sentences-Zdania typu prawda/fałsz

       6. Sentence formation-Układanie zdania

       7. Quiz „Family fame”

       Wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą na wysokim poziomie, ale najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, którzy zajęli
I miejsce, GRATULUJEMY 😊!

       Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczniom oraz ich opiekunom, którzy wzięli udział w turnieju i uczniom, którzy włączyli się w przygotowania obchodów Dnia św. Patryka. Dziękujemy również Dyrekcji szkoły za wsparcie i sponsorowanie nagród. (Zdjęcia)

                                                                                                                       Wiktoria Komar
                                                                                                                       Katarzyna Kowalik
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku