Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Przedstawienie teatralne „Noah’s Ark”

22 marca 2010 r. rozpoczęły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. W dniu tym zamiast „zwykłych” lekcji odbyły się spotkania z wychowawcami, a następnie uczniowie klas 4-6 obejrzeli przedstawienie o tematyce biblijnej zatytułowane „Noah’s Ark” („Arka Noego”).
Spektakl w języku angielskim wystawili młodzi aktorzy ze szkolnego koła teatralnego „Little Mouse”, prowadzonego przez panie: Elżbietę Rafałowską i Joannę Kotarską. W prace nad jego przygotowaniem zaangażowali się również uczniowie klasy 6c, której wychowawczynią jest pani Agnieszka Karanowska.
Zanim jeszcze kurtyna „poszła w górę”, jedna z uczennic występujących w spektaklu zaznajomiła widzów z nowym słownictwem, aby nie mieli oni trudności ze zrozumieniem poszczególnych scen. Ponadto występ wzbogaciły dwie piosenki w języku polskim, które dodatkowo ułatwiły odbiór jego treści.
Przedstawienie dało młodym aktorom możliwość zaprezentowania swoich talentów. Przygotowania do występu były dla nich okazją do indywidualnego doskonalenia wymowy, uczyły ich współpracy w grupie i odpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia. Spektakl spodobał się bardzo zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Na szczególną uwagę zasługiwała nie tylko doskonała gra aktorów, ale również bogate i trafnie dobrane dekoracje i kostiumy. Przedstawienie wprowadziło wszystkich w nastrój rekolekcji wielkopostnych.
Prowadzenie zajęć teatralnych w języku angielskim w naszej szkole jest możliwe dzięki funduszom pozyskanym w ramach grantów edukacyjnych „Nasze pasje”. Zobacz zdjęcia.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku