Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Dni Przeciwko Agresji i Przemocy

W dniach 17 – 19 marca 2010 pod hasłem „Daj się lubić” trwały w naszej szkole DNI PRZECIWKO AGRESJI I PRZEMOCY. Akcja, która swoim działaniem objęła wszystkich uczniów, miała na celu przeciwdziałanie przemocy oraz promocję kultury zachowania w szkole i poza nią. Za jej przygotowanie i przeprowadzenie w klasach IV – VI odpowiedzialni byli: pani Anna Chmielecka, pani Anna Lewoc oraz pan Stanisław Masłowski.
Symbolem akcji w tym roku została uśmiechnięta buzia. „Uśmiechnięte” rysunki rozwieszono w całej szkole. Na gazetce szkolnej znalazły się (oprócz nich oraz rysunków uczniów) hasła promujące życzliwość, uprzejmość, kulturę osobistą, niesienie pomocy innym, itp.
W pierwszym dniu akcji, czyli dniu miłych słówek, każdy po słowach „dzień dobry” lub „cześć” – napotkanej osobie mówił komplement. W drugim dniu – dniu radości – wszyscy nosili przypiętą do ubrania własnoręcznie wykonaną „radosną plakietkę”. Akcja zakończyła się dniem życzliwości – kiedy to w miłej i życzliwej atmosferze wszyscy wzięli udział w turnieju KLASA NA MEDAL organizowanym przez SU. Wtedy też pokazano przedstawienie pt. „Agresji mówimy NIE!”, przygotowane przez klasę V c. Po nim nastąpiło podsumowanie akcji, ogłoszenie wyników ogłoszonych i przeprowadzonych wcześniej konkursów. Ich wyniki przedstawiają się następująco:

Plakat pt. „Radość”
I miejsce – Aleksandra Karwacka klasa V a
II miejsce – Monika Kalisz klasa V c
III miejsce – Ola Złotocha klasa VI c

Słownik życzliwego ucznia
I miejsce – Ola Barcińska klasa V a
II miejsce – Anna Szmurło klasa V a
III miejsce – Monika Kalisz klasa V c

Quiz – Klasówka z dobrych manier
I miejsce – Agata Dziekońska klasa VI a
II miejsce – Aleksandra Zawadzka klasa V b
III miejsce – Ola Złotocha klasa VI c

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wzorem ubiegłych lat wybrali Miss i Mistera Uśmiechu oraz najsympatyczniejszą klasę. W tym roku za najmilszą dziewczynkę uznano Michalinę Nienałtowską z klasy V b, natomiast wśród chłopców zwyciężył Jakub Gilejsza z klasy IV b. Tytuł najsympatyczniejszej klasy zdobyła klasa V a.
Wychowawcom klas zaproponowano, aby w czasie trwania akcji przeprowadzili godziny wychowawcze dotyczące życzliwości, kultury osobistej, tworzenia dobrego klimatu w klasie i szkole, zapobiegania przemocy.

Dni Przeciwko Agresji i Przemocy na stałe wpisały się do kalendarza uroczystości szkolnych. Sposób realizacji zadań z tym związanych został zaakceptowany i przez pracowników szkoły i przez uczniów, a cele przedsięwzięcia (przeciwdziałanie przemocy i agresji, zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów, kształcenie właściwych postaw społecznych, uwrażliwianie na kulturę osobistą i kulturę słowa, promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa) dzięki wspólnym wysiłkom organizatorów akcji, dyrekcji szkoły i wychowawców osiągnięte. Zobacz zdjęcia.

Organizatorzy:
Anna Chmielecka
Anna Lewoc
Stanisław Masłowski


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku