Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ogłoszenie!

Sprawozdanie z matematycznego konkursu - Rachmistrz       Klasom czwartym, piątym, szóstym i siódmym zaproponowałyśmy konkurs szybkiego liczenia, zatytułowany Rachmistrz. Do konkursu, który odbył się 18. 01. 2018 r., przystąpiło łącznie 47 uczniów, w tym dwanaścioro siódmoklasistów, sześcioro szóstoklasistów, dwadzieścioro piątoklasistów i dziewięcioro czwartoklasistów. Wyniki przedstawiają się następująco:


       Klasy czwarte:

              I miejsce – Julia Sołtys, 4a – 56p/60p


              II miejsce – Antonina Kaczmarczyk – 55p/60p


              III miejsce – Konrad Piwowarczyk, 4b – 53p/60p
                                            Piotr Wittlieb, 4b – 53p/60p
                                            Krzysztof Zakrzewski – 53p/60p

       Klasy piąte:

              I miejsce – Wiktoria Siwek kl. 5a - 54/60p (w dogrywce 15p/20p)


              II Antonina Grądzka kl. 5b - 54/60p (w dogrywce 14/20p)


              III miejsce – Oliwia Krysińska kl. 5a - 54/60p (w dogrywce 13,5/20p)

       Klasy szóste:

              I miejsce –Julia Szostak, 6b – 48p/60p (19p/25p w dogrywce)


              II miejsce – Weronika Stupak, 6b – 48p/60p (18p/25p w dogrywce)


              III miejsce – Eelina Bokuniewicz, 6b – 45p/60p
       
       Klasy siódme:

              I miejsce – Jakub Bugała, 7a – 54p/60p


              II miejsce – Krzysztof Kondracki, 7a – 52,5p/60p


              III miejsce – Aleksandra Dźwilewska, 7a – 50,5p/60p

Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Grażyna Barcińska i Agnieszka Karanowska


                                                                                                         Grażyna Barcińska

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku