Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Oczekujemy na Świętego Mikołaja

Zgodnie z planem wychowawczym oraz moimi założeniami w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 zrealizowałam przedsięwzięcie: "Oczekujemy na Świętego Mikołaja".
Składało się ono z kilku powiązanych tematycznie działań, a mianowicie:
- Zorganizowaniem dla klas 0-II konkursu plastycznego: "Mikołajkowe Obrazki"
- Zorganizowaniem konkursu literackiego dla klas III: "List do Świętego Mikołaja"
- Wykonaniem gazetki tematycznej, przybliżającej dzieciom postać Świętego Mikołaja.
- Ogłoszeniem wyników konkursów i ukazaniem galerii prac laureatów na korytarzu szkolnym.
- Zorganizowaniem przedstawienia teatralnego w wykonaniu uczniów klasy II b "Legenda o Świętym Mikołaju"

Celami przedsięwzięcia było:
- Utrwalenie formy wypowiedzi pisemnej - listu,
- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci,
- Rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania własnych potrzeb,
- Rozwijanie twórczości dziecięcej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
- Rozwijanie zainteresowań plastycznych, teatralnych i literackich,
- Poznanie historii o Świętym Mikołaju,
- Kształcenie umiejętności wykorzystania poznanych technik plastycznych,
- Rozwijanie fantazji, kreatywności i wyobraźni twórczej dzieci.

Cykl tych działań został przeze mnie rzetelnie przygotowany, począwszy od zapowiedzi tych konkursów, z jasno sprecyzowanymi celami i zadaniami, poprzez ich realizację, a następnie po ich podsumowanie.
Galerię prac plastycznych maluchów można było obejrzeć na parterze, natomiast kunszt literacki uczniów klas III uczniowie mogli podziwiać czytając prace laureatów na gazetce (I piętro).
Ponadto dzieci zapoznały się bliżej z postacią Świętego Mikołaja poprzez obejrzenie przedstawienia teatralnego p.t. "Legenda o Świętym Mikołaju" w wykonaniu uczniów mojej klasy. Na koniec inscenizacji wszyscy widzowie zostali obdarowani mikołajkowym prezentem w postaci lizaków, które wręczał im główny bohater przedstawienia - Mikołaj. Inscenizacja i wesołe piosenki o Mikołaju podobały się dzieciom, ale ważniejsze było przecież przesłanie płynące z tej legendy, że każdy człowiek może w swoim środowisku stać się takim małym Mikołajem.
Uważam, iż całe przedsięwzięcie należy zaliczyć do udanych, cele zostały w pełni zrealizowane, a najlepszym odzwierciedleniem tego była radość i zadowolenie dzieci z udziału w konkursach, a także zainteresowanie małych widzów ciekawym przedstawieniem.

Realizacja i opracowanie:
Wiesława WitkowskaPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku