Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Pokaz rycerski

Lekcje historii nie cieszą się wśród uczniów zbyt dużą popularnością. Suche informacje i ilustracje z podręcznika nie zawsze przemawiają do ich wyobraźni, dlatego ciekawym pomysłem do zachęcenia dzieci do nauki tego niezbyt lubianego przedmiotu jest zaproszenie rycerzy na „żywą lekcję historii”.
29 października2009 r. naszą szkołę po raz kolejny odwiedzili rycerze z Chorągwi Zaciężnej „Apis”. Tym razem mistrz Jacenty Ordowski wraz ze swymi towarzyszami w przystępny i humorystyczny sposób przybliżył uczniom klas IV-VI historię wojen polsko-szwedzkich w XVII w. Dzieci „przeniosły się” w czasy panowania króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa i mogły przyjrzeć się, jak wyglądała wówczas rekrutacja do armii szwedzkiej. Co odważniejsi z braci uczniowskiej mogli nawet przywdziać strój muszkietera i pikiniera, nasypać prochu na panewkę muszkietu, czy też potrzymać pikę. Nie obeszło się bez krótkiej musztry oraz „próby sił” między wojskami szwedzkimi, a polską husarią w „bitwie pod Gniewem”. Członkowie Chorągwi zaprezentowali najpopularniejsze rodzaje broni używanej w XVII w., a swój występ zakończyli niezwykle widowiskowym pokazem fechtunku.
Takie nietypowe spotkania z historią rozbudzają wyobraźnię uczniów, zachęcają do zgłębiania wiedzy, a co najważniejsze uczniowie mogą wczuć się w realia epoki, ubierając zbroję, próbując walki, uczestnicząc w zwyczajach rycerskich. Występ udowodnił, że historia wcale nie musi być nudna, wystarczy ją przekazać w interesujący sposób, by rozbudzić zainteresowanie.
Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia „żywa lekcja historii” w naszej szkole i z niecierpliwością czekamy na kolejne. Zobacz zdjęcia
Opracowanie: Elżbieta Rafałowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku