Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 16.10.2009 r. w bardzo uroczystej atmosferze odbyło się najważniejsze wydarzenie w życiu pierwszoklasisty – pasowanie na ucznia.
W dniu ślubowania uczniowie byli odświętnie ubrani i zaprezentowali licznie zebranym gościom swoją gotowość wstąpienia do społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, a w obecności pocztu sztandarowego ślubowali:

Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swej klasy i Szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę
jak dla niej pracować kiedy urosnę!
Będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Tak mi dopomóż Bóg.


Po tak podniosłym akcie nastąpiło pasowanie na ucznia, którego "historycznym" ołówkiem dokonał pan dyrektor Andrzej Zdanowski. Uroczystość ta to ogromne przeżycie dla uczniów, rodziców i nauczycieli - wychowawców klas pierwszych. Wszyscy pragnęli, aby ten dzień był piękny i na długo zapadł w pamięci. Uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami obdarowali pierwszaków upominkami. Na pamiątkę tego dnia uczniowie otrzymali również dyplomy. Zobacz zdjęcia


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku