Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Mazury Sercem Malowane

10 czerwca 2009 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku odbył się II Powiatowy Konkurs „Mazury Sercem Malowane” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza. Celem tego konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży pięknem regionu, rozwijanie twórczości związanej z Mazurami , propagowanie walorów „Małej Ojczyzny” oraz promocja młodych talentów. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Łukasz Kondracki z klasy II a integracyjnej ( opiekun Wiesława Jurewicz), Anna Domitrz z klasy V b ( opiekun Ewa Przekop), Monika Kalisz z klasy IV c ( opiekun Anna Nartowicz) i Andrzej Kamiński z klasy VI a( opiekun Stanisław Masłowski). Zobacz zdjęcia.
Monika Kalisz zdobyła II miejsce w Konkursie Plastycznym, Łukasz i Ania otrzymali wyróżnienie w Konkursie Literackim, Andrzej zdobył wyróżnienie w Konkursie Na Prezentację Multimedialną „Chętnie odwiedzę te miejsca z rodziną”. Na korytarzu szkolnym i w świetlicy podziwialiśmy wystawę prac plastycznych. W koncercie laureatów Łukasz i Ania czytali swoje wiersze. Oprócz nagród rzeczowych otrzymali album pod tytułem „Antologia wierszy i prac plastycznych laureatów Konkursu Literackiego i Plastycznego „Mazury sercem malowane”. Opiekunowie otrzymali okolicznościowe podziękowania, a szkoła dyplom i książkę.
Opracowała – Wiesława Jurewicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku