Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Ślubowanie klas I

Uroczystość pasowania na ucznia
"Podróż do trzech krain” - uroczystość pasowania na ucznia. Zobacz zdjęcia.

23 października 2008 roku, nasi pierwszoklasiści zostali pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Po ciekawej części artystycznej przygotowanej przez wychowawczynie klas pierwszych p. Jolantę Gromadę, p. Joannę Kalisz, p. Wiesławę Witkowską i p. Agnieszkę Sierzputowską, odbyło się uroczyste ślubowanie, na którym to uczniowie klas pierwszych obiecali sumiennie się uczyć i wypełniać wszystkie obowiązki ucznia. Później Dyrektor Szkoły pan Andrzej Zdanowski dokonał uroczystego pasowania. Wzruszeni rodzice filmowali i fotografowali swoje pociechy. Naszą uroczystość, zaszczycili swą obecnością: Dyrektor Biura Poselskiego pan Tomasz Osewski, Naczelnik Wydziału Edukacji pan Stanisław Zalewski, który wręczył pełnoprawnym pierwszoklasistą drogocenne upominki ksiądz Prałat Mieczysław Brzóska, który poświęcił dzieci oraz Wicedyrektor pani Joanna Kobylińska – Szkatuła. Również starsi uczniowie pamiętali o naszych pierwszakach. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego w imieniu uczniów klas starszych, jak i uczniowie klas drugich wręczyli drobne upominki uczniom klas pierwszych. O uczniach klas pierwszych pamiętali też ich rodzice, którzy to dla każdej klasy pierwszej zakupili drzewka do zasadzenia na terenie szkoły.
Uroczystość tą poprowadziła: p. Sylwia Dominik.
Opracowanie plastyczne: p. Renata Basiewicz, p. Jolanta Gromada i p. Joanna Kalisz
Opracowanie muzyczne: p. Anna Nartowicz.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku