Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Konkurs "Unia bez tajemnic"

9 maja 2011 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Państw Unii Europejskiej „Unia bez tajemnic” w Rękusach. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji przeglądu było zdanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Uczniowie „dziewiątki” zajęli I miejsce.
Celem przeglądu było:
• rozwijanie aktywności fizycznej;
• propagowanie czynnej formy wypoczynku;
• promocja oraz przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia;
• kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania;
• rozwijanie społecznych, emocjonalnych i intelektualnych zdolności u dzieci;
• kultywowanie poczucia przynależności do Europy.

Szkoły biorące udział w przeglądzie miały do wykonania trzy zadania. Pierwsze z nich polegało na przygotowaniu albumu z przepisem na zdrowy posiłek charakterystyczny dla danego państwa Unii w języku polskim i angielskim. Drugie zadanie to przygotowanie potrawy opisanej w albumie (nasza szkoła przygotowała słowacki strudel). Ponadto grupa dziewcząt i chłopców z naszej szkoły musiała zaprezentować układ choreograficzny trwający ok. 3 min. Punkty za poszczególne kategorie przyznawało jury w składzie: Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Włodkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Marian Podziewski - wojewoda warmińsko-mazurski.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 5a i 6a: Ernest Pudlis, Julia Kruszewska, Katarzyna Kamińska, Agnieszka Kowalko, Agata Godlewska, Agnieszka Kuczyńska, Klaudia Dominik, Adrian i Szymon Kalinowscy, Maria Czalej, Ola Barcińska, Kinga Mroczek oraz Jakub Karpowicz.
Nad przygotowaniem uczniów do udziału w przeglądzie pracowali: p. Joanna Kalisz, p. Joannna Kotarska, p. Dorota Markowska, p. Stanisław Masłowski, p. Iwona Pudlis oraz p. Elżbieta Rafałowska.

Zobacz zdjęcia.

Zobacz wiecej na portalu GazataOlsztyńska.pl
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku