Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Apel z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

Kiedy 8 kwietnia 2005 roku na Placu Świętego Piotra podczas pogrzebu Jana Pawła II wierni skandowali „Santo subito!”, wszyscy wierzyliśmy, że żegnamy prawdziwie świętego człowieka.
„Santo subito!”. Właśnie realizuje się pragnienie milionów ludzi na całym świecie. 1 maja nasz patron Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Beatyfikacja Polaka wszech czasów jest dla nas wielkim świętem. Z tej też okazji
29 kwietnia 2011 społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku spotkała się na uroczystym apelu. Wspólnie wspominaliśmy wspaniałego człowieka, który na zawsze pozostanie dla nas wychowawcą, autorytetem, wzorem do naśladowania. Jesteśmy dumni z naszego Patrona staramy się postępować według Jego wskazówek, tak jak przystało na godnych uczniów Wielkiego Nauczyciela.
Spotkanie upłynęło w podniosłej atmosferze zadumy i skupienia. Wszyscy w ciszy i z wielkim zainteresowaniem oglądali prezentację multimedialną przygotowaną na tę okazję specjalnie przez panie Barbarę Dardzińską i Annę Lewoc, wsłuchiwali się w teksty czytane przez Olę Barcińską i Julię Kruszewską, śpiewali wspólnie z chórem kierowanym przez panią Annę Nartowicz. W przygotowanie uroczystości zaangażowały się również panie Anna Chmielecka, Joanna Kalisz, Agnieszka Karanowska i Barbara Jabłońska, które wykonały wspaniałą dekorację szkoły.
Piątkowy apel był dla wszystkich okazją do refleksji oraz przypomnienia postaci niezwykłego papieża, którego my, „przyszłość tego świata”, chcemy zapamiętać jako ciepłego, pełnego radości, chrześcijańskiego optymizmu oraz dystansu
do siebie i swojej funkcji „Wujka”.
Zobacz zdjęcia.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku