Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 VI Festyn „Zielony Liść”

8 maja 2009 roku klasa VI c pod kierunkiem pani Ewy Grabowskiej i klasa II a integracyjna pod kierunkiem pani Sylwii Dominik i Wiesławy Jurewicz wzięły udział w VI Festynie „Zielony Liść”, który odbył się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Celem tego Festynu było propagowanie działania na rzecz tworzenia i utrzymania na coraz wyższym poziomie zieleni w mieście oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania środowiska i krajobrazu. Zobacz zdjęcia.
O godzinie 11:00, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera- pani Krystyna Żak i pani Beata Chmielewska - zaprosiły uczniów z klas I – III do podróży „Zielonym Szlakiem”. Dzieci wspaniale bawiły się przy zabawie integracyjna „Poznajmy się”, w kilkuosobowych grupach tworzyły pracę plastyczną o treści przyrodniczej i wykonały plakat na temat „Ścieżka i autostrada”, rozpoznawały głosy zwierząt, rozwiązywały rebusy rysunkowe, a drużyny 10 osobowe rzucały papierowymi kulami do kosza . Przedstawiciele z poszczególnych szkół otrzymali z rąk dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej okolicznościowe dyplomy i albumy o świecie przyrody. Potem piekliśmy kiełbaski i bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Otrzymaliśmy też drzewka iglaste i liściaste sfinansowane przez Urząd Miasta w Ełku, które przynieśliśmy do szkoły i panowie z obsługi posadzili je wokół szkoły. Z ogromną radością trzeba przyznać, że nasza szkoła tonie w zieleni.
Opracowała – Wiesława Jurewicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku