Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

W dniach 21 – 23 marca 2011 pod hasłem „GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ” trwały w naszej szkole Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Akcja, która swoim działaniem objęła wszystkich uczniów, miała na celu przeciwdziałanie przemocy oraz promocję kultury zachowania w szkole i poza nią. Za jej przygotowanie i przeprowadzenie w klasach IV – VI odpowiedzialni byli: pani Anna Chmielecka, pani Anna Lewoc oraz pan Stanisław Masłowski.
Symbolem akcji, podobnie jak w roku poprzednim, została uśmiechnięta buzia. Na gazetce szkolnej znalazły się (oprócz niej) wierszyki promujące życzliwość, uprzejmość, kulturę osobistą, niesienie pomocy innym, itp.
Hasłem pierwszego dnia były słowa „Jestem życzliwy – gram fair play”. Odbył się wtedy, organizowany przez SU i panią Joannę Zgódkę, turniej Klasa na Medal.
Drugiego dnia przeprowadzono plebiscyt na Miss i Mistera Życzliwości, wybory najsympatyczniejszej klasy oraz konkurs recytatorski „Żartem o dobrym zachowaniu”. Nie doszła do skutku „poczta anielska” (nie było zainteresowania tym działaniem). Tego dnia rozstrzygnięto również klasowy konkurs na plakat „Walczymy z przemocą” oraz indywidualny – „Order życzliwości”.
Podsumowanie akcji nastąpiło trzeciego dnia. Na apelu po wystąpieniu pana dyrektora ogłoszono wyniki konkursów oraz rozdano nagrody i dyplomy.
W tym dniu wszystkich obowiązywał żółty kolor – strój albo przynajmniej element ubrania, dodatek (apaszka, chusteczka, czapeczka, itp.). Przedstawienie, które przygotowała klasa VI c niestety nie odbyło się z powodu choroby głównych aktorów.

Wyniki konkursów organizowanych w ramach akcji:

I. MISS I MISTER ŻYCZLIWOŚCI 2011
MISS:
Katarzyna Kamińska z klasy VI a – 46 głosów
Weronika Stachelek z klasy IV b – 28 głosów
Delfina Pacholska z klasy V a – 26 głosów
Estera Ławrukajtis z klasy VI a – 25 głosów
Natalia Sawicka z klasy V b – 25 głosów
Paulina Saciłowska z klasy VI b – 23 głosy
Julia Wysocka z klasy IV a – 15 głosów
Karolina Zawalich z klasy IV c – 12 głosów
MISTER:
Jakub Marcinkiewicz z klasy V a – 41 głosów
Kacper Dubicki z klasy VI b – 29 głosów
Artur Kusiuk z klasy V b – 28 głosów
Sebastian Wybranowski z klasy V a– 26 głosów
Karol Modzelewski z klasy IV b – 23 głosy
Jakub Lewandowski z klasy VI c – 21 głosów
Mateusz Mickiewicz z klasy IV c – 20 głosów
Łukasz Kondracki z klasy IV a – 16 głosów

II. PLEBISCYT NA NAJSYMPATYCZNIEJSZĄ KLASĘ
klasa VI a – 14 głosów
klasa IV a – 5 głosów
klasa VI b – 4 głosy
klasa V a – 3 głosy
klasa V b – 2 głosy
klasa VI c – 2 głosy
klasa IV b – 1 głos
klasa IV c – 1 głos

III. PLAKAT DOTYCZĄCY WALKI Z PRZEMOCĄ
I miejsce - klasa V b i klasa VI c - 15 pkt
II miejsce - klasa IV a - 14,5 pkt
III miejsce - klasa IV b - 12 pkt
klasa IV c - 12 pkt
klasa VI a - 9 pkt
klasa VI b - 7 pkt
klasa V a - 6,5 pkt

IV. ORDER ŻYCZYLIWOŚCI
I miejsce - Aleksandra Orzechowska z klasy IV b
II miejsce - Julia Wysocka z klasy IV a
III miejsce - Wiktoria Święcińska z klasy IV a

V. „ŻARTEM O DOBRYM ZACHOWANIU” – KONKURS RECYTATORSKI
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Estera Ławrukajtis z klasy VI c – 14 pkt
III miejsce – Julia Kruszewska z klasy VI a – 13 pkt
IV miejsce – Anna Wielgat z klasy V b – 12,5 pkt

Natalia Zdziech z kl. VI c i Julia Wysocka z kl. IV a – po 11 pkt
Natalia Sawicka kl. V b – 10,5 pkt
Anna Czalej i Estera Czalej z kl. V a – po 9,5 pkt
Paulina Saciłowska i Weronika Stryjewska z kl. VI b – po 9 pkt
Agnieszka Kowalko z kl. VI a i Paulina Gąsiewska kl. V b i – po 8,5 pkt
Agata Godlewska z kl. VI a - 8 pkt
Filip Roszkowski z klasy VI a – 7,5 pkt
Wioletta Mścichowska, Paulina Wiszniewska i Izabela Sadłowska
z kl. VI c oraz Rayane Hersous kl. V b - po 7 pkt
Elwira Faliszewska kl. V b oraz Hubert Komarzewski i Wiktoria Święcińska z kl. IV a – po 4,5

Dni Przeciwko Agresji i Przemocy na stałe wpisały się do kalendarza uroczystości szkolnych. Sposób realizacji zadań z tym związanych został zaakceptowany i przez pracowników szkoły i przez uczniów, a cele przedsięwzięcia (przeciwdziałanie przemocy i agresji, zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów, kształcenie właściwych postaw społecznych, uwrażliwianie na kulturę osobistą i kulturę słowa, promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa) dzięki wspólnym wysiłkom organizatorów akcji, dyrekcji szkoły i wychowawców osiągnięte.

Organizatorzy:
Anna Chmielecka
Anna Lewoc
Stanisław MasłowskiPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku