Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Turniej "Klasa na medal"

CELE:
- integracja społeczności szkolnej,
- tworzenie tradycji szkolnej,
- aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy,
- kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole,
- pobudzenia do odpowiedzialności za siebie i innych,
- rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki,
- rozwijanie kultury osobistej,
- wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play

TERMIN: 21 MARCA 2011 r.

REGULAMIN:
1. Pamiętajcie, że tworzycie zespół i wspólnie pracujecie na swój sukces. Starajcie się, aby zaangażować do pracy wszystkich. Podzielcie się zadaniami. Niech każdy uczeń ma możliwość wykonywania poleceń turniejowych.
2. Niektóre zadania konkursowe wykonywać będzie w klasach, a później zaprezentujecie je na turnieju. Treść poleceń otrzymacie rano 21 marca.
3. Do 21 marca musicie:
- wykonać gaik-maik (przynosicie go na turniej),
- przygotować do znane melodii hymn swojej klasy (który całą klasą zaśpiewacie na turnieju). Piosenkę można wykonać z podkładem muzycznym, własnym akompaniamentem lub a capella. Śpiew nie powinien przekroczyć 3 minut.
4. 21 marca jedna z osób z waszej klasy powinna być przebrana za wiosnę lub jej zwiastun. Strój zaprezentuje na turnieju.
5. Poznajcie też nauczycieli naszej szkoły (ich imiona, nazwiska oraz przedmiot, którego uczą). Na turnieju na pewno przyda się wam ta wiedza.
6. W dniu turnieju zaprezentujcie również w miarę jednolite ubranie.
7. 21 marca na pewno wszystkim klasom przydadzą się: długopisy, kolorowa bibuła, kartki, blok techniczny, nożyczki, zszywacz, klej – będziecie mieli do wykonania pracę plastyczną.
8. Przy ocenie i końcowej klasyfikacji brane będzie pod uwagę również zachowanie klas w trakcie spotkania na korytarzu szkolnym 21 marca.
9. W razie remisu przewidziana jest pula remisowa – losowanie pytań, które będzie trwało do rozstrzygnięcia rywalizacji. Za prawidłową odpowiedź można zdobyć jeden punkt, pierwszy błąd wyklucza z dalszej gry.
10. Tytuł KLASY NA MEDAL otrzyma tylko jedna klasa.
11. W turnieju przewidziane są dyplomy dla zwycięskich klas.

Zachęcamy klasy do udziału w turnieju oraz do zdrowej rywalizacji i twórczej pracy.
Wszystkim życzymy powodzenia i miana „Klasy na medal”.

Organizatorki:
Grażyna Barcińska
Anna Lewoc
Joanna Zgódka


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku