Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Klasa integracyjna? Zdecydowanie tak!

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku jest przyjazna dla każdego ucznia. Dzięki działającym tu oddziałom integracyjnym, dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się i rozwijać emocjonalnie w gronie zdrowych i zdolnych rówieśników.
Obok uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych i niepełnosprawnych fizycznie, pracują tu dzieci szczególnie zdolne, niebojące się wyzwań, które chcą osiągnąć lepsze wyniki w nauce.
Klasy integracyjne nie są klasami dużymi pod względem liczby uczniów( od 15 do 20 osób). W czasie lekcji w sali oprócz nauczyciela prowadzącego znajduje się nauczyciel wspomagający, który pomaga dzieciom niepełnosprawnym. Również zdrowi uczniowie zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Nauczyciele stwarzają przyjazną atmosferę, potrzebną do rozwoju i dobrego samopoczucia wszystkich swoich wychowanków. Podkreślają oni sukcesy każdego dziecka, ponieważ wykonanie nawet części zadania ma tu swoją niepowtarzalną wartość. Na zajęciach uczniowie klas integracyjnych nie tylko zdobywają wiedzę, uczą się również wrażliwości, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
Wśród wielu osób wciąż panuje stereotyp, że w klasach integracyjnych jest niski poziom nauczania. Nic bardziej mylnego! Klasa integracyjna daje możliwość optymalnego rozwoju zarówno uczniom niepełnosprawnym, jak i szczególnie uzdolnionym. Ze względu na specyfikę prowadzenia zajęć mają oni możliwość dokładniejszej i głębszej analizy treści programu, jak również rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Dzieci zdrowe realizują obowiązujący program (uczeń zdolny znacznie go poszerza), natomiast dzieci niepełnosprawne mają treści dostosowane do ich aktualnych możliwości psychofizycznych. Ponadto uczniowie korzystają z szeregu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, takich jak np.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia psychoedukacyjne, logopedyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, czy zajęcia z uczniem zdolnym.
Doświadczenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku pokazuje, iż odpowiednio dobrane klasy integracyjne przodują w wynikach nauczania i reprezentują wysoki poziom zachowania.
Biorąc pod uwagę korzyści płynące z integracji pamiętajmy, że nauka w klasie integracyjnej to nie przymus, a przywilej.

Opracowała
Sylwia Surma


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku