Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Nie ma nic wspanialszego niż pomoc drugiemu człowiekowi!

„Żyć to znaczy otworzyć całe swoje serce drugiemu człowiekowi, oddać się bez reszty tym, którzy tego potrzebują, dać im radość swoich oczu, ciepło swoich słów, pomoc swoich rąk. Jakże wspaniałe jest wtedy życie”.
Takimi słowami rozpoczął się charytatywny koncert pieśni patriotycznej „Z pieśnią przez dzieje Polski”. Odbył się on w piątek 26 listopada 2010 roku o godzinie 17-ej.
Wieczornicę tę przygotowaliśmy z myślą o Klaudii, która jest ciężko chora i potrzebuje naszej pomocy, naszego wsparcia.
Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uznaliśmy, że listopad jest miesiącem, który kojarzy się wszystkim z patriotyzmem, stąd pomysł, aby tematyka utworów zaprezentowanych podczas koncertu była związana właśnie z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami dziejowymi.
Podczas wieczornicy zbierane były pieniążki, każdy darczyńca otrzymał czerwone serduszko z napisem: Dla Klaudii.
Nasz koncert zgromadził ponad sto osób – nauczycieli i uczniów naszej szkoły, młodzież z Gimnazjum nr 3 w Ełku, rodziców. Zebraliśmy 1700 złotych.
Bardzo ucieszyła nas tak duża frekwencja, okazało się, że w chwilach ważnych i wyjątkowych można liczyć na ludzi wielkiego serca.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom!!!
Koncert przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Grażyny Barcińskiej, Anny Chmieleckiej, Anny Lewoc i Anny Nartowicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku