Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Obchody Dnia Patrona i ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II

Po raz kolejny 15 X 2010 r. (w piątek) uczciliśmy Patrona naszej szkoły Jana Pawła II.
Patronat honorowy nad Dniem Patrona Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II i konkursami: plastycznym i literackim „Jan Paweł II przyjaciel dzieci” objęli: Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej ks. dr Wojciech Kotarski, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Sługi w Ełku ks. prał. Mieczysław Brzóska.
Także, w tym dniu włączeni zostali do społeczności szkolnej uczniowie klas pierwszych:
• z klasy I a - 14 uczniów, której wychowawczynią jest Pani Ewa Gronek i n-lem wspomagającym Pani Sylwia Dominik;
• z klasy I b – 19 uczniów, z wychowawczynią Panią Wiesławą Jurewicz;
• z klasy I c – 26 uczniów, z wychowawczynią Panią Dorotą Staniszewską.
Pasowania na uczniów szkoły dokonał Pan Dyrektor Andrzej Zdanowski, a uroczystego poświęcenia i błogosławieństwa na czas nauki w szkole udzielił Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Sługi w Ełku ks. Mieczysław Brzóska, nie zabrakło też prezentów, które wręczył prezydent Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz oraz uczniowie klas drugich przygotowani przez Panią Renatę Basiewicz i Panią Małgorzatę Przybył. Uroczystość ślubowania poprowadziła Pani Sylwia Dominik wraz z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Kasią Kamińską.
Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się o godz. 900 uroczystą Mszą św. w kościele pw. Chrystusa Sługi w Ełku, uczestniczyli w niej: uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście, a celebrował ją proboszcz parafii ks. Mieczysław Brzóska.
Po Mszy św. dalsze uroczystości odbywały się w szkole.
Mottem tego dnia były słowa Jana Pawła II: „Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei Chrystusa, żyjąc miłością na co dzień”.
Po złożonym ślubowaniu przez pierwszoklasistów uczniowie kl. IV – VI przedstawili część artystyczną zatytułowaną „Odwaga prawdy i świętości”, którą prezentowała Pani Barbara Jabłońska, zaś muzykę i śpiew poprowadził ks. Dariusz Konopko i Pani Anna Nartowicz. Występujący w kolorowych strojach poprzez pantomimy, recytację i śpiew przybliżyli całej społeczności szkolnej, rodzicom, zaproszonym gościom i laureatom konkursów osobę Patrona naszej szkoły, Jego nauczanie, jednocześnie zachęcali do odważnego kroczenia drogą wiary ,nadziei i miłości. Zakończeniem części artystycznej było wspólne śpiewanie (trzymając się za ręce) przez zgromadzonych na tej uroczystości pieśni „Abba Ojcze”.
Tego samego dnia ogłoszone zostały wyniki i wręczono nagrody 29 laureatom konkursów plastycznego i literackiego „Jan Paweł II przyjaciel dzieci” dla szkół miasta Ełku, których organizatorami byli: ks. Dariusz Konopko, dk. Radosław Pańko, Anna Lewoc, Agnieszka Karanowska i Barbara Jabłońska. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Gratulujemy laureatom i ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów.
Prace plastyczne zostały ocenione przez komisję w składzie: Anna Chmielecka, Anna Nartowicz, Małgorzata Przybył i Joanna Kalisz.
W skład komisji oceniającej nadesłane wiersze weszli: Barbara Dardzińska, Renata Basiewicz, Agnieszka Gilewska, Anna Lewoc i Barbara Jabłońska.
W konkursach wzięli udział uczniowie z 5 szkół na terenie miasta Ełku ( SP 2, SP 3, SP 5, SP 7, SP 9), przygotowani przez opiekunów:
• Hannę Tyszkiewicz,
• Marzannę Brzozowską,
• Annę Frąckiewicz,
• Annę Mazurek,
• Barbarę Zarzecką,
• Cezarego Mikiewicza,
• Marię Chaberek,
• Elżbietę Sobczyk,
• Annę Budzińską,
• Ewę Hanulak,
• Barbarę Jabłońską,
• Barbarę Rzeniewicz,
• ks. Dariusza Konopko.
Wyniki konkursu plastycznego„ Jan Paweł II przyjaciel dzieci”
Kategoria 0- II
Miejsce I - (ex aequo) Agnieszka Bożymowska (kl. II SP nr 5 w Ełku), Michał Chraboł (kl. II SP nr 5 w Ełku)
Miejsce II - (ex aequo) Mateusz Mikiewicz (kl. I SP nr 3 w Ełku), Martyna Moskwa (kl. II SP nr 2 w Ełku), Klaudia Frąckiewicz (kl. II SP nr 9 w Ełku)
Miejsce III - (ex aequo) Łukasz Koronkiewicz (kl. II SP nr 2 w Ełku), Karol Godlewski (kl. „0” SP nr 9 w Ełku)

Kategoria III – IV
Miejsce I - (ex aequo) Mateusz Karanowski (kl. IV SP nr 3 w Ełku), Dawid Kosmala (kl. III SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku), Wiktoria Filipowicz (kl. III SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku)
Miejsce II - (ex aequo) Natalia Lisek (kl. III SP nr 5 w Ełku), Natalia Zabielska (kl. IV SP nr 5 w Ełku)
Miejsce III - Wiktoria Truszkowska (kl. IV SP nr 3 w Ełku)
Kategoria V-VI
Miejsce I - Agata Godlewska (kl. VI SP nr 9 w Ełku)
Miejsce II - (ex aequo) Magdalena Filipowicz (kl. VI SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku), Adrianna Kowalewska (kl. V SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku)
Miejsce III - Aleksandra Wierzchoń (kl. V SP nr 2 w Ełku)
Wyróżnienie: Michalina Kondratowicz (kl. V SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku), Weronika Jermakow (kl. VI SP nr 3 w Ełku), Damian Trzaskowski (SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku)

Wyniki konkursu literackiego "Jan Paweł II przyjaciel dzieci"

Kategoria II - III
Miejsce I - Michał Wróblewski (kl. III SP nr 5 w Ełku)
Miejsce II - Tymon Gutowski (kl. II SP nr 2 w Ełku)
Miejsce III - (ex aequo) Klaudia Andrzejczuk (kl. III SP nr 5 w Ełku),Igor Gawryłkiewicz (kl. III SP nr 5 w Ełku)

Kategoria IV-VI
Miejsce I - (ex aequo) Aleksandra Wierzchoń (kl. V SP nr 2 w Ełku), Szymon Rosiński (kl. VI SP nr 2 w Ełku)
Miejsce II - Ola Barcińska (kl. VI SP nr 9 w Ełku)
Miejsce III - (ex aequo) Eryk Wiszenko (kl. VI SP nr 3 w Ełku), Wiktoria Zofia Gawryłkiewicz (kl. V SP nr 5 w Ełku)

Nagrody laureatom wręczyli zaproszeni goście: prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, z- ca prezydenta Ełku Artur Urbański, naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, w Ełku Stanisław Zalewski oraz proboszcz Parafii pw. Chrystusa Sługi w Ełku ks. Mieczysław Brzóska wspólnie z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku Andrzejem Zdanowskim.
Sponsorami nagród do konkursów byli:
• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II Andrzej Zdanowski,
• Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Maciej Gilewski,
• Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej ks. Wojciech Kotarski,
• Państwo Joanna i Leszek Popowscy.
Prace konkursowe prezentowały wysoki i różnorodny poziom zarówno plastyczny jak i literacki. Ich wystawa była ubogaceniem pięknej dekoracji stanowiącej tło do odbywającej się uroczystości. W jej przygotowanie zaangażowali się organizatorzy konkursów, wychowawcy klas III, Mirosława Skorupska i Grażyna Barcińska.
Obecna na obchodach Dnia Patrona była również Pani Agnieszka Czarnecka prezentująca lokalne media, która jest autorką artykułu z obchodów tego dnia umieszczonego w Gazecie Olsztyńskiej.
Organizatorami uroczystości byli: Barbara Jabłońska, ks. Dariusz Konopko, dk. Radosław Pańko, Agnieszka Karanowska i Mirosława Skorupska. Zobacz zdjęcia
Opracowała: Barbara JabłońskaPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku