Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem

600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem uczciliśmy realizując projekt „ŚLADY GRUNWALDU - LEKCJA HISTORII, KULTURY I SZTUKI”. Opracowaniem projektu, jego realizacją i koordynacją działań zajmowała się p. mgr Anna Wolska. Patronat nad imprezą sprawował Starosta Powiatu Ełckiego. Zobacz zdjęcia.

Projekt składał się z trzech części:
I -„Ełk na przestrzeni lat 1410 – 2010” – konkurs plastyczny
II -„Dzień Kultury Średniowiecza” - impreza plenerowa - 23 lipca 2010 Ełk
III -Udział w III Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria w Rynie - 31.07.2010

Na konkurs plastyczny „Ełk na przestrzeni lat 1410 -2010” wpłynęło 41 prac plastycznych; nagrody główne otrzymali:(dorośli) ELŻBIETA KAMIŃSKA, ALBERT BUKO, KRZYSZTOF WOLSKI; (dzieci)JAKUB KOSSAKOWSKI, OLIWIA PISTOR, ZUZANNA WYSZYŃSKA.
Nagrody laureatom konkursu uroczyście wręczyli; Starosta p. Marek Chojnowski oraz Radny woj. warmińsko – mazurskiego p. Andrzej Zdanowski podczas DNIA KULTURY ŚREDNIOWIECZA – 23 lipca 2010 r. Impreza, która odbyła się na cyplu nad jeziorem Ełk, obok Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, rozpoczęła się przejazdem przez miasto Ełk strojnych powozów wypełnionych ubranymi w średniowieczne szaty dwórkami i giermkami oraz spotkaniem pod ełckim ratuszem z przedstawicielami Starostwa Powiatowego.
Podczas Dnia Kultury Średniowiecza ełczanie mieli możliwość poznać kulturę, historię i sztukę Okresu Średniowiecza. Podczas imprezy otwartej przedstawione zostały tańce, pokaz walki, przeprowadzono konkursy; wiedzy historycznej, sprawnościowe, siłowe, plastyczne. Uczestnikom konkursów wręczono nagrody. Nagrody przyznane zostały także osobom, które na imprezę przyszły ubrane w kostium rodem ze Średniowiecza; byli to Gabrysia Cieniewicz i Jakub Siemieniewicz. Podczas Dnia Kultury Średniowiecza gościliśmy rzemieślników prezentujących ginące zawody: Kowala- p. Krzysztofa Kulbackiego, rzeźbiarzy –p. Przemysława Mianowskiego i p. Krzysztofa Mianowskiego, p. Teresę Lengiewicz prezentującą sery, twarogi. Swoją działalność zaprezentowali twórcy z Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych. Projekt zakończył udział twórców- rzemieślników i artystów z Ełku i Powiatu Ełckiego na III Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria w Rynie, który odbył się w terminie 31 lipca- 01 sierpnia 2010 r. - Ełk i Powiat Ełcki promowało 15 osób.

Projekt „Ślady Grunwaldu” realizowany i finansowany był z funduszy Starostwa Powiatowego w Ełku, wsparcie finansowe zapewnił Urząd Miasta Ełk.

Organizatorzy: Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Pawła II w Ełku, Studio Tańca „Ann-Art” w Ełku.

Dziękujemy za ufundowanie nagród:
Marszałkowi Woj. Warmińsko- Mazurskiego Jackowi Protasowi oraz Radnemu Woj. Warm- Mazurskiego Andrzejowi Zdanowskiemu.

Realizację projektu wspierali:
GOSPODARSTWO RYBACKIE, s.p. z o/o-Ełk, Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku , BOUTIQUE 7 , Ełcka Sekcja Viet Vo Dao pod kierunkiem p. Mirosława Falacińskiego, SKLEP JUBILERSKI KAUFLAND - Ełk.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań artystycznych i kulturalnych!
Anna WolskaPowrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku