Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Sprawozdanie z akcji charytatywnej

W dniach 26 – 29 maja 2010 roku Samorząd Uczniowski wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas prowadził akcję charytatywną, której celem była zbiórka pieniędzy na pomoc powodzianom.
Nasi uczniowie zbierali pieniądze do puszek, a na festynie szkolno – rodzinnym z okazji Dnia Rodziny dodatkowo sprzedawali ciasta i własnoręcznie wykonane ozdoby.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylnością całej społeczności szkolnej. W sumie na pomoc ludziom pokrzywdzonym przez żywioł uzbieraliśmy 585, 62 zł.
Cieszymy się, że w naszej szkole nie brak osób wrażliwych i czułych na krzywdę i potrzeby innych, biedniejszych, osób, które potrafią nie tylko brać,
ale również dawać.

Organizatorki akcji:
Grażyna Barcińska
Barbara Jabłońska
Anna Lewoc


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku