Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego

„EŁK NA PRZESTRZENI LAT 1410 – 2010”
Patronat Starosta Powiatu Ełckiego

Wsparcie finansowe: Urząd Miasta Ełku.
Organizator:
Ełckie Stowarzyszenie Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych w Ełku.
Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Pawła II w Ełku.


CEL KONKURSU;
• rozbudzenie wyobraźni i aktywności twórczej
• rozwijanie wrażliwości i artystycznej i ekspresji twórczej
• poznanie i zaprezentowanie historii i zabytków architektury Ełku na przestrzeni lat 1410 -2010
• promocja talentów

WARUNKI KONKURSU;
Nadesłanie prac w terminie 10 czerwca 2010 – 10 lipca 2010 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. J. Pawła II
Ul. Piwnika Ponurego 1
19 – 300 Ełk
( tel: 0 87 610 26 07 więcej informacji – Anna Wolska)

Praca wykonana w formacie nie większym niż A 3
Technika : szkic lub akwarela

* Pracę należy oznaczyć godłem, dane wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie również oznaczonej godłem wykonawcy. Koperta powinna zawierać dane: imię i nazwisko wykonawcy pracy plastycznej, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy(dane tylko na potrzeby konkursu).

* Uczestnicy konkursu dostarczają prace na własny koszt.

* Oceny prac dokona Jury.
Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostaną wręczone uroczyście w dniu 15 lipca 2010 r. w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ełku.

* Komisja Konkursowa oceni:
- ogólny wyraz artystyczny
- zgodność z tematyką konkursu
- oryginalność pracy

* Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku już 13 lipca 2010 r.

UWAGI KOŃCOWE:
- Złożenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków konkursu
- Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania, publikacji prac według uznania
- Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.
- Dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁ W KONKURSIE!
ANNA WOLSKA
(87) 610 26 07 lub 604 664 210Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku