Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Festyn szkolno-rodzinny

29 maja 2010 r. na terenie naszej szkoły odbył się kolejny festyn szkolno - rodzinny. Uczniowie oraz ich rodzice i nauczyciele mieli możliwość sprawdzenia się w różnorodnych konkursach sportowych, plastycznych i artystycznych.
Wzorem ubiegłych lat festyn miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia, motywowanie do korzystanie z różnych form rekreacji i czerpania radości ze wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji, a także integrację środowiska szkolnego i rodzinnego, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.
Za organizację festynu odpowiadał UKS „Konieczki”. W tym roku festyn był współfinansowany z budżetu Miasta Ełku. Dzięki temu można było zakupić kiełbaski i bułki na ognisko oraz napoje i słodycze.
Festyn rozpoczął Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej "Muzyka jednoczy", w którym mogli wziąć udział uczniowie klas 0 – 6. Dzieci występowały solo, w duetach i grupowo. Nad jego przebiegiem czuwały: Sylwia Dominik, Agnieszka Karanowska, Joanna Kalisz oraz Urszula Lisok. Wszystkie prezentowane piosenki wywołały aplauz zgromadzonych na festynie rodziców, nauczycieli i dzieci.
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa prowadzona przez Samorząd Uczniowski pod opieką pań: Anny Lewoc i Grażyny Barcińskiej oraz kiermasz ciast upieczonych wcześniej przez mamy uczniów. Amatorów słodkich wypieków nie zabrakło.
Dochód z loterii i kiermaszu zostanie w całości przeznaczony na zakup nagród książkowych.
Festyn stał się również okazją do nagrodzenia laureatów Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ja i moja rodzina” oraz zaprezentowania przygotowanych przez dzieci prac. Konkurs przeprowadziły panie: Sylwia Dominik oraz Agnieszka Karanowska. One również przygotowały dekorację festynu, tj. Galerię Prac Uczniowskich.
Podczas festynu zostały rozegrane konkurencje sportowe. Pan Stanisław Malinowski przeprowadził międzyszkolny turniej tenisa stołowego. Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej badmintona, za którego przebieg odpowiadała pani Dorota Markowska i pan Artur Mierzejewski.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli też okazję wziąć udział w grach i zabawach takich, jak: rzut gumowym beretem na odległość, rzut piłką do kosza na śmieci, które zostały przeprowadzone przez panie: Agnieszkę Gilewską i Ewę Grabowską.
Uczestnicy wszystkich konkursów i zmagań sportowych zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami oraz upominkami zakupionymi dzięki funduszom pozyskanym z budżetu Miasta Ełku. Na zakończenie można było obejrzeć latawce, których pokaz zorganizował pan Stanisław Masłowski.
Uczestnicy festynu bardzo ciepło wypowiadali się na temat imprezy i wyrazili nadzieję, że będzie ona kontynuowana również w latach następnych.

Elżbieta Rafałowska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku