Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Unia bez tajemnic

W Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach 15 maja 2010 r odbył się III Ogólnopolski Przegląd Państw Unii Europejskiej „Unia bez tajemnic” pod hasłem „Tam bije serce Europy”.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkół w Chełchach, Mrozach Wielkich, Woszczelach, Stradunach, Nowej Wsi Ełckiej, Ełku, Olecku, Prostkach i Rękusach. Nasza szkoła już drugi raz wzięła udział w tym przeglądzie. Kilkuosobowe grupy z poszczególnych szkół zaprezentowały się w krótkich formach teatralnych związanych z legendami krajów wspólnoty. Zobaczyliśmy m.in. Legendę o powstaniu Czech, Legendę o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu, Legendę o przygodach Don Kichota , nasi uczniowie natomiast pokazali krótką historię o Janosiku. Nasz występ został przyjęty brawami i nagrodzony III miejscem.
Podczas trwania przeglądu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły – rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
Następnie wszyscy uczestnicy oraz goście zostali zaproszeni na bigos, jak na prawdziwej majówce.
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Zobacz zdjęcia.

Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku