Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 "Ja i moja rodzina" - wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina” został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Ełku. Wzięło w nim udział wielu uczniów z różnych szkół w różnych kategoriach wiekowych.
Celem konkursu było:
- podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka,
- przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat ludzi dorosłych,
- kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,
- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło następujących laureatów:
w kategorii klas 0-I
I miejsce – Jakub Rafałowski – Szkoła Podstawowa nr 9
Gabriela Dąbrowska – Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce – Wiktoria Krzesicka – Szkoła Podstawowa nr 2
Wiktoria Doliwa – Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce – Tymon Gutowski - Szkoła Podstawowa nr 2
Karolina Niecikowska - Szkoła Podstawowa nr 6
Wyróżnienie – Amelia Jezierska - Szkoła Podstawowa nr 6
Natalia Kopiczko - Szkoła Podstawowa nr 2
w kategorii klas II-III
I miejsce – Adam Niewęgłowski - Szkoła Podstawowa nr 6
Wiktoria Filipowicz – Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce – Angelika Wierciszewska - Szkoła Podstawowa nr 6
III miejsce – Anna Sołtys - Szkoła Podstawowa nr 9
Wyróżnienie – Patryk Rowiński - Szkoła Podstawowa nr 6
w kategorii klas IV-VI
I miejsce – Igor Muczko - Szkoła Podstawowa nr 5
Magdalena Filipowicz – Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce – Hubert Milanowski – Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
III miejsce – Szymon Tokarzewski - Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
Justyna Kowalewska – Szkoła Podstawowa nr 5
Wyróżnienie – Ola Złotocha – Szkoła Podstawowa nr 9

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i podkreślić, że wybór okazał się niezmiernie trudny. Wszystkich laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się na "Festynie Rodzinnym" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku w dniu 29.05.2010r (sobota) o godzinie 9:30.
Zapraszamy


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku