Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Klasowy Festyn Rodzinny

22 maja 2010 roku (w wolną sobotę) nauczycielki z klasy III a integracyjnej zorganizowały klasowe spotkanie integracyjne pod chmurką. Rodzice, opiekunowie i trzecioklasiści z rodzeństwem spotkali się o godzinie 10:00 przed budynkiem szkolnym. Wsiedliśmy do wozu cygańskiego i pojechaliśmy na plac do Szelig k/Ełku. Tam czekały na nas następujące atrakcje: komary, skoki na trampolinie (Sprzęt przywiózł, rozłożył i czuwał nad bezpieczeństwem Tata Wiktorii), pieczenie kiełbasek , konkurencje sportowe, w których wzięli udział uczniowie, rodzice, opiekunowie i nauczycielki. Odbył się m.in. bieg po prostej z zakładaniem koszulki i jej zdejmowaniem, bieg w parach, biegi drużynowe ze skakanką, przeciąganie liny. Konkurencje sportowe przygotowali i przeprowadzili Rodzice Wiktorii Święcińskiej. Tata Małgosi Gołaszewskiej zaprosił wszystkich chętnych do wspinaczki po linie. Dziewczynki dzielnie walczyły z chłopcami. Tata Bartka Pełszyńskiego robił nam zdjęcia, a Mama Kacpra Marcińczyka poczęstowała wszystkich chętnych domowym ciastem, palce lizać. Na zakończenie festynu dzieci wręczyły swoim mamom gałązkę jarzębiny, którą wykonały z koralików na zajęciach w Centrum Edukacji Ekologicznej. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. Zobacz zdjęcia.
Opracowała – Wiesława Jurewicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku